Na Nel! Wwww!


12/1/18


Na Nel ar lwyfan! Y daith wedi ei chyhoeddi!


Bydd cynhyrchiad newydd sbon gan Gwmni Theatr Arad Goch yn teithio o gwmpas theatrau Cymru yn ystod haf 2018, sef addasiad i’r llwyfan o lyfrau poblogaidd Meleri Wyn James, Na Nel! Bydd Na Nel! Wwww! yn teithio i 17 o theatrau ledled Cymru rhwng Mai a Gorffennaf gyda stori wreiddiol newydd gan yr awdur Meleri Wyn James.


Mae cyfres Na, Nel! wedi profi’n boblogaidd tu hwnt gyda phlant Cymru. Wedi ei hanelu at ddarllenwyr ifanc dros 7 oed mae’r gyfres wreiddiol bellach wedi gwerthu miloedd o gopïau ers ei chyhoeddi gyntaf gan wasg Y Lolfa yn 2014.


“Mae Nel a’i ffrindiau wedi bod yn fyw yn fy nychymyg i – a dychymyg plant – ers sawl blwyddyn, ond mae’n gyffrous iawn i feddwl y bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn dod â nhw’n fyw ar lwyfan yn fuan.” Meddai Meleri Wyn James.
“Dwi wedi dechrau sgrifennu antur newydd i Na, Nel! – yn llawn o’r hwyl a direidi arferol, a dwi’n edrych ymlaen i’w rhannu hi gyda chynulleidfa newydd yn 2018”


Bydd Nel a’i ffrindiau yn cychwyn yn Theatr Felinfach ar Fai y 15fed ac yn gorffen yng Nghaerdydd yn theatr y Sherman, Caerdydd Gorffennaf 17fed. I weld y daith lawn, syn cynnwys Caernarfon, Drenewydd, Aberystwyth, Caerfyrddin, Llanelli a llawer mwy, ewch i wefan Arad Goch www.aradgoch.org.


“Mae cymeriadau Nel a’i ffrindiau yn gyffrous, diddorol, weithiau’n ddrygionus ac yn llawn bywyd,” meddai Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch a chyfarwyddwr Na Nel! Wwww!
“Rwy’n edrych ymlaen at ddod i’w hadnabod yn well wrth gyfarwyddo’r ddrama newydd yma gan Meleri.”


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Arad Goch 01970617998, .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu dilynwch Arad Goch ar Facebook a Twitter @aradgoch.


Y daith (Archebwch drwy’r theatr):


Theatr Felinfach – 01570 470697
15.5.18 (10:30, 13:30) 16.5.18 (10:30)
Canolfan Celfyddydau Pontardawe - 01792 863722
17.5.18 (10:30)
Theatr Stiwt - 01978 841300
6.6.18 (13:30) 7.6.18 (10:00)
Theatr Borough, Y Fenni - 01873 850805
8.6.18 (13:30)
Theatr Brycheiniog – 01874 611622
11.6.18 (13:30)
Canolfan Gartholwg – 01443 570075
12.6.18 (13:30) 13.6.18 (10:00)
Theatr Mwldan – 01239 621200
14.6.18 (13:00) 15.6.18 (10:00, 13:00)
Neuadd Dwyfor Pwllheli - 01758704088
21.6.18 (10:30, 13:30) 22.6.18 (10:30)
Neuadd Ogwen – 01248 208485
25.6.18 (13:00) 26.6.18 (10:00, 13:00)
Galeri Caernarfon – 01286 685222
28.6.18 (13:30) 29.6.18 (10:30, 13:30) 30.6.18 (10:30)
The Hafren – 01686 614555
2.7.18 (13:30) 3.7.18 (10:00)
Ffwrnes Llanelli -  0845 226 3510
4.7.18 (13:00) 5.7.18 (10:00)
Y Lyric, Caerfyrddin – 0845 226 3510
6.7.18 (10:00, 13:00)
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth – 01970 623232
9.7.18 (10:00, 13:00) 10.7.18 (10:00)
Pafiliwn Rhyl - 01745 330000
11.7.18 (13:30)
Canolfan Celfyddydau Memo, Y Bari - 01446 738622
13.7.18 (10:15)
Sherman, Caerdydd - 029 2064 6900
16.7.18 (13:30) 17.7.18 (10:30)

Nel Ar Lwyfan!


10/11/17


Mae taith haf 2018 Cwmni Theatr Arad Goch wedi ei chadarnhau, sef, addasiad i’r llwyfan o lyfrau Na, Nel!


Cwmni Theatr Arad Goch’s 2018 summer tour has been confirmed – an adaptation of the popular Welsh books, Na, Nel!


Sioe newydd sbon gan Arad Goch bydd yn teithio o gwmpas theatrau ledled Cymru yr haf nesaf. Mae’n bleser i gyhoeddi bod Na, Nel!, y llyfr poblogaidd i blant gan Meleri Wyn James, yn mynd i gael ei berfformio ar lwyfan, mewn cydweithrediad rhwng Arad Goch a chwmni Y Lolfa.


Mi fydd drama lwyfan Na, Nel! yn stori newydd sbon, wedi ei hysgrifennu yn pwrpasol ar gyfer y llwyfan gan yr awdur gwreiddiol.


Cafodd y gyfrol gyntaf o Na, Nel! ei chyhoeddi gan wasg y Lolfa yn 2014, wedi ei hanelu at farchnad anodd plant 6–11 oed.


“Fel mam i ddwy o ferched fy hun, ro’n i’n teimlo bod bwlch yn y farchnad ar gyfer straeon gwreiddiol, digri gyda blas Gymreig.” dywed Meleri Wyn James.


Fe ailargraffwyd y nofel gyntaf o fewn wythnosau. Ers hynny, mae llyfrau Nel wedi mynd o nerth i nerth. Cyhoeddwyd chwech o gyfrolau i gyd, ac fe fydd llyfr newydd Na, Nel! – Www! yn cael ei gyhoeddi cyn Nadolig.
Fe fydd taith lawn Na, Nel! yn cael ei chyhoeddi yn fuan. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Arad Goch; .(JavaScript must be enabled to view this email address) / 01970616998.

Gwyl Hen Linell Bell - y gigs!


8/6/17


Mae hi fel ffair yng Nghanolfan Arad Goch erbyn hyn, wrth i’r 21 Gorffennaf a Gŵyl gymunedol Hen Linell Bell agosáu. Rydym ni’n ysu i ddathlu diwylliant Ceredigion trwy gyfres o berfformiadau a digwyddiadau celfyddydol cyffrous mewn lleoliadau ar draws y dref. Dim ond megis dechrau mae’r holl baratoadau, ond hyd yn hyn mae cyfarfod a chydweithio â thrigolion Aberystwyth a’r cyffiniau wedi profi’n dipyn o hwyl!


 chyffro cyhoeddwn line up gigs penwythnos agoriadol yr ŵyl - ar nos Wener 21 Gorffennaf, cawn ein swyno gan Omaloma, HMS Morris ac R Seiliog. Y noson ganlynol Sorela, Kizzy a Calan fydd wrth y llyw. Gwych fydd agor pythefnos o ddathlu, cymdeithasu a mwynhau gyda rhai o artistiaid blaenaf y wlad.


 llai na dau fis i fynd nes y nosweithiau hynny mae’n debyg fod y cynlluniau yma’n eich cyffroi’n fawr iawn, wrth inni fel cymuned ddangos ein doniau ac uno gyda’n gilydd i ddod â chwedl Cantre’r Gwaelod yn fyw ar draws y dref.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01970617998 neu ebostiwch .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Nid Fi / Not Me


9/12/16


Nid Fi, cynhyrchiad cyntaf Arad Goch yn 2017!


    Nid Fi – drama gan Mari Rhian Owen sydd yn trafod bwlio – fydd cynhyrchiad cyntaf Arad Goch yn 2017. Mae’r ddrama wedi cael ei chynhyrchu gan Arad Goch yn y gorffennol, ond, mae bwlio yn fater sydd yn broblem mewn ysgolion ar draws y wlad o hyd, ac mae technoleg newydd megis ffonau symudol a chyfryngau cymdeithasol yn golygu fod y broblem wedi newid ers i’r ddrama gael ei chynhyrchu ddiwethaf. Mae’r sgript gwreiddiol wedi cael ei haddasu i siwtio’r ffordd mae’r broblem wedi datblygu ac mae gan y sioe gast a chyfarwyddwr newydd hefyd.


    Fe fydd Gwawr Keyworth, merch leol o Aberystwyth, yn ymuno â Guto Wynne Davies a Non Haf yn y cast. Dyma’r ail gynhyrchiad gan Arad Goch i Gwawr a Guto weithio arno, wedi i’r ddau actor fod yn rhan o’r sioe gerdd Cysgu’n Brysur y llynedd. Dyma gynhyrchiad cyntaf Non Haf gyda’r cwmni. Owain Llŷr Edwards, sydd yn rhan o gast y sioe Y Glec ar hyn o bryd, fydd yn cyfarwyddo.


    Fe fydd pobl yn adnabod Owain Llŷr Edwards o’r holl waith actio mae e wedi ei wneud i’r cwmni, gan gynnwys y sioe ddiweddar Diwrnod Hyfryd Sali Mali, lle roedd e’n chwarae rhan Jaci Soch a Siencyn y Siop. Yn ogystal â hyn, mae gan Llŷr daith gyhoeddus Y Glec ar y gorwel (Mis Mawrth), drama gorfforol iawn lle mae e’n chwarae llu o wahanol gymeriadau. Er yr holl waith mae Llŷr wedi gwneud i’r cwmni yn y gorffennol, dyma fydd y tro cyntaf iddo gyfarwyddo sioe.


    Fe fydd Nid Fi yn teithio o gwmpas ysgolion Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro o’r 23ain o Ionawr hyd y 17fed o Chwefror.


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu ffoniwch Arad Goch ar 01970 617998.

Y Glec / King Hit


16/8/16


    Yn 2014, fe wnaeth cwmni Zeal Theatre o Awstralia deithio i Aberystwyth ar gyfer Gŵyl Agor Drysau. Dyma’r cwmni sydd yn arbenigo mewn gwaith pryfoclyd i bobl ifanc, ac a wnaeth greu’r ddrama Stones, sef, Tafliad Carreg yn y Gymraeg. Yn yr ŵyl, fe berfformiodd y cwmni eu cynhyrchiad diweddar – King Hit. Sioe gorfforol, egnïol, tempo gyflym a doniol tu hwnt… tan fod pethau yn dod i ganlyniad dychrynllyd ac emosiynnol. Dyma fydd cynhyrchiad nesaf Arad Goch! Bydd Arad Goch yn cydweithio gyda Zeal Theatre i greu fersiwn Gymraeg o’r cynhyrchiad – Y Glec.


    Fe fydd y cynhyrchiad yn mynd yn gyhoeddus o gwmpas theatrau Cymru mis Chwefror a Mawrth nesaf heblaw am un perfformiad arbennig (y perfformiad agoriadol) yng Nghanolfan Arad Goch ar y 23ain o fis Medi. Ar ôl y perfformiad hynny, fe fydd y sioe yn gwneud taith o ysgolion Ceredigion, Sir Gâr a Sir Penfro yn ystod tymor yr Hydref yn y Gymraeg a’r Saesneg. Fe fydd y perfformiadau cyhoeddus blwyddyn nesaf ar gael yn y ddwy iaith hefyd.


    Owain Llŷr Edwards, wyneb cyfarwydd mewn cynyrchiadau Arad Goch, sydd wedi addasu y sgript i’r Gymraeg a fe fydd yn perfformio yn y sioe gyda Rhodri Sion. Dyma’r tro cyntaf i Rhodri weithio gydag Arad Goch. Mae ei waith teledu yn cynnwys Y Gwyll / Hinterland, Crash, 35 Diwrnod, Dim Ond y Gwir, Gwaith/Cartref, Zanzibar, Llanargollen a Tipyn o Stad. Mae ei waith ffilm yn cynnwys Y Lleill (The Others) a’r ffilm Patagonia a gyfarwyddwyd gan Marc Evans. Ar y llwyfan, mae Rhodri wedi ymddangos mewn nifer o gynyrchiadau Theatr Genedlaethol Cymru, gan gynnwys Y Gofalwr, ac mae wedi gwneud sawl perfformiad gyda Theatr Bara Caws hefyd.


    Mae Owain Llŷr Edwards newydd gwblhau taith lwyddiannus o Diwrnod Hyfryd Sali Mali gyda Cwmni Theatr Arad Goch, sioe i blant yn seiliedig ar y llyfrau Sali Mali gwreiddiol gan Mary Vaughan Jones. Yn y sioe, fe wnaeth Llŷr chwarae rhan Jaci Soch a Siencyn, felly mae’n dipyn o newid iddo wrth iddo gamu allan o fyd hudolus a lliwgar Sali Mali, a mewn i’w rôl gorfforol a dwys yn Y Glec / King Hit.


    Yn y sioe, fe fydd Owain Llŷr Edwards a Rhodri Sion yn chwarae nifer fawr o gymeriadau yr un, mewn sioe awr o hyd sydd yn trafod llawer o faterion sy’n bwysig i bobl ifanc. Yn gyntaf, mae’n ymwneud â chamddefnyddio alcohol, ac effaith hynny ar ymddygiad a iechyd bobl ifanc. Ar ben hynny mae’r ddrama’n archwilio trais ymhlith pobl ifanc – y gweithredwyr, y dioddefwyr, y tystion a’r ‘gwylwyr diniwed’ – ac yn cynnig posibiliadau amgen a gwahanol i ymddygiad difeddwl a threisgar. 


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Carwyn Blayney ar .(JavaScript must be enabled to view this email address), neu ffoniwch 01970 617998

Diwrnod Hyfryd Sali Mali


23/5/16


Diwrnod Hyfryd Sali Mali
Gyda Mis Mehefin ar y gorwel, mae hi bron yn amser i Diwrnod Hyfryd Sali Mali cychwyn ei thaith o gwmpas Cymru!


Mae’n ben-blwydd ar Sali Mali, ond mae hi’n meddwl bod pawb wedi anghofio… Felly, mae hi wedi mynd am dro, a does neb yn gallu dod o hyd iddi! Ble mae hi wedi mynd? Mae angen cael parti!


Fe fydd y sioe, sydd tuag awr o hyd, yn cychwyn ei thaith yn Aberystwyth yng Nghanolfan y Celfyddydau ar y 7fed o Fehefin. Mae’r perfformiad cyntaf, sef 10 o’r gloch ar y 7fed, yn un o nifer o berfformiadau sydd wedi gwerthu allan yn barod! Ond peidiwch â phoeni os nad ydych wedi cael tocyn eto – mae Diwrnod Hyfryd Sali Mali yn teithio bob cornel o Gymru, gan gynnwys Galeri Caernarfon, Theatr Clwyd a Chanolfan Mileniwm Cymru Caerdydd. Ond archebwch yn fuan, mae’r tocynnau’n gwerthu yn gyflym!


Peidiwch â cholli allan ar y stori newydd sbon yma, sydd yn eich tywys i fyd hudolus Sali Mali ac yn seiliedig ar y gyfres wreiddiol o lyfrau Sali Mali gan Mary Vaughan Jones. Ymunwch a Sali, Tomos Caradog, Siani Flewog, Jaci Soch a’u ffrindiau yn y cynhyrchiad arbennig hwn!


Isod mae rhestr y daith, archebwch eich lle drwy gysylltu yn uniongyrchol a’r theatr o’ch dewis chi. Am unrhyw wybodaeth arall, cysylltwch ag Arad Goch ar 01970 617998, neu e-bostiwch .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Mae’r cynhyrchiad yn addas i blant 3-7 a’u teuluoedd.


Noder: Mae’r perfformiadau sydd wedi gwerthu allan wedi eu labeli gyda *(Yn gywir ar y 23/5/2016)


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 7.6.16 (10:00*, 13:00) 8.6.16 (10:00, 13:00) - 01970 623232

Galeri, Caernarfon 9.6.16 (13:30*) 10.6.16 (10:30*, 13:30*) 11.6.16 (10:30)  -  01286 685222

Neuadd Dwyfor, Pwllheli 14.6.16 (9:30, 11:30)  -  01758 704088

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu 15.6.16 (13:00)  -  01874 611622

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd /  Wales Millennium Centre, Cardiff 17.6.16 (10:30, 13:30) 18.6.16 (11:00)  -  029 2063 6464

Y Lyric, Caerfyrddin 21.6.16 (10:30*, 13:30)  -  0845 226 3510

Canolfan y Banw, Llangadfan 23.6.16 (13:30) 24.6.16 (10:00, 13:30) - 01938 820226

Theatr Gartholwg, ger Pontypridd 27.6.16 (18:00) 28.6.16 (10:30)  -  01443 219589

Theatr Soar, ger Merthyr Tydfil 29.6.16 (10:00*, 13:00*)  -  01685 722176

Theatr Felinfach 30.6.16 (13:30) 1.7.16 (10:30*, 13:30*) -  01570 470697

  Theatr Mwldan, Aberteifi 4.7.16 (13:00*) 5.7.16 (10:00)  -  01239 621200

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug 6.7.16 (13:00*, 17:00)  -  01352 701521

Pontio, Bangor 8.7.16 (10:00, 13:00)  -  01248 382828

Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffuniau Theatr y Maes -  6.8.16 (12:00, 14:00)

O Cysgu’n Brysur i Sali Mali


30/3/16


30/3/16


O Cysgu’n Brysur i Sali Mali!


Roedd mis Chwefror a Mawrth yn brysur iawn yng nghanolfan Arad Goch, gyda’r sioe gerdd Cysgu’n Brysur yn cymryd y sylw. Ond, gyda thaith Cysgu’n Brysur bellach ar ben, dyw pethau ddim yn tawelu fan hyn yng Nghanolfan Cwmni Theatr Arad Goch.


Mae’r sylw nawr yn cael ei droi i sioe nesaf Arad Goch, a fydd yn teithio yn ystod yr haf, Diwrnod Hyfryd Sali Mali. Bydd y cynhyrchiad newydd hwn yn arddull unigryw Cwmni Theatr Arad Goch yn eich tywys i fyd anturus, hudolus ac arbennig Sali Mali. Ffion Wyn Bowen, wyneb cyfarwydd yng nghynyrchiadau Arad Goch, fydd yn cymryd rôl Sali Mali, mewn sioe llawn cerddoriaeth, caneuon a llawer o hwyl.


Er ein bod yng nghamau cynnar cynhyrchu’r sioe, mae’r ticedi wedi bod yn gwerthu yn hynod o gyflym, gyda sawl perfformiad wedi ei lenwi yn barod, a pherfformiadau ychwanegol yn cael eu trefni. Felly, os ydych chi awydd weld drama lwyfan i blant 3-7 am gymeriadau enwog Mary Vaughan Jones, archebwch eich tocynnau yn fuan! Fe fydd Diwrnod Hyfryd Sali Mali ar daith o gwmpas Cymru o’r 7fed o Fehefin, i’r 8fed o Orffennaf.

CYSGU’N BRYSUR


9.12.15


CYSGU’N BRYSUR

Cynhyrchiad gan Arad Goch, Canolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth.


Drama gerdd gyfoes, Gymraeg am fod yn ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain – yr affêrs a’r fflirtio, angst y dosbarth, y gangiau a’r partïon gwyllt yn y goedwig, moesau ac anfoesoldeb, rhwystredigaeth gydag oedolion a’r ofnau a’r gobeithion.

Cynhyrchiad mentrus graddfa fawr gyda chast o 11 actor ifanc egnïol, sgript fachog a choreograffi eiconig wedi’i seilio ar ganeuon gwych y band Cymraeg ‘BROMAS’.


EWCH I WEFAN ‘CYSGU’N BRYSUR’

http://www.cysgunbrysur.cymru/


Cast -
Tom Conwy
Anni Dafydd
Aaron Davies
Guto Wynne Davies
Gareth Elis
Mirain Fflur
Osian Garmon
Gwawr Keyworth
Rhianna Loren
Caitlin McKee
Lynwen Haf Roberts


Awdur - Bethan Marlow
Cyfarwyddwr - Jeremy Turner
Coreograffydd - Eddie Ladd
Cyfarwyddwr Cerdd - Rhys Taylor

 


Perfformiadau - 

CANOLFAN CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH   8 + 9 Mawrth 7.30pm

01970 623232


Y LYRIC, CAERFYRDDIN 11 Mawrth   10.00am a 7.30pm

0845 226 3510


PAFILIWN Y RHYL 16 + 17 Mawrth   16eg - 7pm / 17eg - 10.30am

0745 33 00 00


GALERI, CAERNARFON 18 Mawrth 1pm a 7pm

01286 685222


CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD   21-26 Mawrth
21-23: 1pm / 23–25: 7pm /  26:  2pm + 8pm

029 2063 6464

 

 

HOLA! AR DAITH


5.11.15


HOLA!

Cynhyrchiad pwerus newydd gan Mari Rhian Owen am obeithion, ofnau ac anturiaethau’r Cymry a hwyiodd i Batagonia i greu bywyd newydd 150 mlynedd yn ôl


Addas i blant 7-11 oed

 

Bydd y ddrama amserol hon yn dilyn hynt a helynt a phrofiadau nifer fechan o unigolion fentrodd ar y daith anturus
Bydd elfen o gerddoriaeth i’r cynhyrchiad gydag agosatrwydd y gynulledifa i’r actorion yn creu’r wefr o brofi ing a gorfoledd y cymeriadau.


Cast :

Ffion Wyn Bowen
Sion Emyr
Chris Kinanhan


Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion tan 3 Rhagfyr 2015


Mae’r perfformiadau cyhoeddus wedi dod i ben. Cyflwynwyd y perfformiadau hynny mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Forwrol Llŷn, Menter Iaith Môn, Menter Iaith Sir Ddinbych, Canolfan Gelfyddydau Chapter a Chymdeithas Partneriaeth Aberystwyth Esquel

 

LLEUAD YN OLAU - EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 2015


21.7.15

lleuad ruth jen


LLEUAD YN OLAU – MAES YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL

Addasiad llwyfan o gampwaith T.Llew Jones

Ymhellach at berfformiadau'r daith hynod lwyddiannus o'r cynhyrchiad, cynhelir perfformiadau arbennig o 'Lleuad yn Olau' yn THEATR Y MAES ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ar dydd GWENER 7 Awst. Bydd perfformiad am 11.30 y bore ac un arall am 3.30 y prynhawn,

Cynhelir y perfformiadau hyn fel rhan o ddathliadau diwrnod T, Llew yn yr Eisteddfod a hynny yn ystod canmlwyddiant ei eni

Dyma gyfle olaf i fwynhau cynhyrchiad llwyfan hwyliog a chyfoes, gyda cherddoriaeth fyw, sydd yn addas i blant 6-12 oed a theuluoedd

Cyfranwch i'r sgwrs arlein #Lleuadynolau
Manylion am ddathliadau'r canmlwyddiant ar #100TLlew

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan