O Cysgu’n Brysur i Sali Mali


30/3/16


30/3/16


O Cysgu’n Brysur i Sali Mali!


Roedd mis Chwefror a Mawrth yn brysur iawn yng nghanolfan Arad Goch, gyda’r sioe gerdd Cysgu’n Brysur yn cymryd y sylw. Ond, gyda thaith Cysgu’n Brysur bellach ar ben, dyw pethau ddim yn tawelu fan hyn yng Nghanolfan Cwmni Theatr Arad Goch.


Mae’r sylw nawr yn cael ei droi i sioe nesaf Arad Goch, a fydd yn teithio yn ystod yr haf, Diwrnod Hyfryd Sali Mali. Bydd y cynhyrchiad newydd hwn yn arddull unigryw Cwmni Theatr Arad Goch yn eich tywys i fyd anturus, hudolus ac arbennig Sali Mali. Ffion Wyn Bowen, wyneb cyfarwydd yng nghynyrchiadau Arad Goch, fydd yn cymryd rôl Sali Mali, mewn sioe llawn cerddoriaeth, caneuon a llawer o hwyl.


Er ein bod yng nghamau cynnar cynhyrchu’r sioe, mae’r ticedi wedi bod yn gwerthu yn hynod o gyflym, gyda sawl perfformiad wedi ei lenwi yn barod, a pherfformiadau ychwanegol yn cael eu trefni. Felly, os ydych chi awydd weld drama lwyfan i blant 3-7 am gymeriadau enwog Mary Vaughan Jones, archebwch eich tocynnau yn fuan! Fe fydd Diwrnod Hyfryd Sali Mali ar daith o gwmpas Cymru o’r 7fed o Fehefin, i’r 8fed o Orffennaf.

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan