Gwyl Hen Linell Bell - y gigs!


8/6/17


Mae hi fel ffair yng Nghanolfan Arad Goch erbyn hyn, wrth i’r 21 Gorffennaf a Gŵyl gymunedol Hen Linell Bell agosáu. Rydym ni’n ysu i ddathlu diwylliant Ceredigion trwy gyfres o berfformiadau a digwyddiadau celfyddydol cyffrous mewn lleoliadau ar draws y dref. Dim ond megis dechrau mae’r holl baratoadau, ond hyd yn hyn mae cyfarfod a chydweithio â thrigolion Aberystwyth a’r cyffiniau wedi profi’n dipyn o hwyl!


 chyffro cyhoeddwn line up gigs penwythnos agoriadol yr ŵyl - ar nos Wener 21 Gorffennaf, cawn ein swyno gan Omaloma, HMS Morris ac R Seiliog. Y noson ganlynol Sorela, Kizzy a Calan fydd wrth y llyw. Gwych fydd agor pythefnos o ddathlu, cymdeithasu a mwynhau gyda rhai o artistiaid blaenaf y wlad.


 llai na dau fis i fynd nes y nosweithiau hynny mae’n debyg fod y cynlluniau yma’n eich cyffroi’n fawr iawn, wrth inni fel cymuned ddangos ein doniau ac uno gyda’n gilydd i ddod â chwedl Cantre’r Gwaelod yn fyw ar draws y dref.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01970617998 neu ebostiwch .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan