LLEUAD YN OLAU - EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 2015


21.7.15

lleuad ruth jen


LLEUAD YN OLAU – MAES YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL

Addasiad llwyfan o gampwaith T.Llew Jones

Ymhellach at berfformiadau'r daith hynod lwyddiannus o'r cynhyrchiad, cynhelir perfformiadau arbennig o 'Lleuad yn Olau' yn THEATR Y MAES ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ar dydd GWENER 7 Awst. Bydd perfformiad am 11.30 y bore ac un arall am 3.30 y prynhawn,

Cynhelir y perfformiadau hyn fel rhan o ddathliadau diwrnod T, Llew yn yr Eisteddfod a hynny yn ystod canmlwyddiant ei eni

Dyma gyfle olaf i fwynhau cynhyrchiad llwyfan hwyliog a chyfoes, gyda cherddoriaeth fyw, sydd yn addas i blant 6-12 oed a theuluoedd

Cyfranwch i'r sgwrs arlein #Lleuadynolau
Manylion am ddathliadau'r canmlwyddiant ar #100TLlew

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan