SIOE HAF 2013 - CERDYN POST O WLAD Y RWLA


09.05.13 - 21.06.13


Yn ystod Haf 2013 bydd Arad Goch yn dathlu 30 mlynedd ers cyhoeddi llyfrau Rala Rwdins wrth deithio'r sioe liwgar 'CERDYN POST O WLAD Y RWLA'

Sioe llawn hwyl i blant rhwng 4 a 8 oed yw CERDYN POST O WLAD Y RWLA, ac yn ystod y perfformiad caiff y gynulleidfa ifanc a'i teuluoedd ymuno a Rala Rwdins a'i ffrindiau wrth iddynt fynd ar eu gwyliau! Bydd digonnedd o driciau, canu a chwerthin yn ystod y perfformiad egniol hwn.

Angharad Tomos, awdures llyfrau Rala Rwdins sydd wedi ysgrifennu'r ddrama hon ac mae'n gyfle gwych i gynulleidfaoedd led led Cymru i gwrdd a'r cymeriadau poblogaidd wyneb yn wyneb...Rwdlan, Dewin Doeth, Dewin Dwl, Llipryn Llwyd, Strempan, Mursen y Gath a Rala Rwdins ei hun wrth gwrs!

DYDDIADAU'R DAITH

MAI 10 - THEATR MWLDAN ABERTEIFI - 10:00 + 1:00 - 01239 621200
MAI 11 - NEUADD DDINESIG CEI CONNAH - 18:00 - 01352 744 040
MAI 13 - NEUADD DWYFOR PWLLHELI - 1:00 - 01758 704 088
MAI 14 - NEUADD DWYFOR PWLLHEL - 10:00 + 1:00 - 01758 704 088
MAI 17 - THEATR HAFREN DRENEWYDD - 1:15 - 01686 614555
MAI 21 - CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH - 10:00 + 1:00 - 01970 623232
MAI 22 - CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH - 10:00 + 1:00 - 01970 623232
MAI 23 - PONTARDAWE ARTS CENTER -1.00 - 01792 863722
MEHEFIN 3 - CANOLFAN DYSGU GYDOL OES CAMPWS GARTHOLWG - 18:00 - TOCYNNAU 01443 219 589
MEHEFIN 4 - CANOLFAN DYSGU GYDOL OES CAMPWS GARTHOLWG - 10:30 - TOCYNNAU 01443 219 589
MEHEFIN 5 - GLAN YR AFON CASNEWYDD - 1:00 - 01633 656757
MEHEFIN 6 - SHERMAN CYMRU CAERDYDD - 1:30 - 029 2064 6900
MEHEFIN 7 - SHERMAN CYMRU CAERDYDD - 10:30 - 029 2064 6900
MEHEFIN 10 - PAFILIWN RHYL - 1:00 - 01745 330 000
MEHEFIN 12 - NEUADD JOHN PHILLIPS BANGOR - 10:00 + 1:00 (Pontio) 01248 382 828
MEHEFIN 14 - YSGOL DYFFRYN BANW - 10:00 + 1:30 - 01938 820 226
MEHEFIN 17 - FFWRNES LLANELLI - 1:30 0845 226 3510
MEHEFIN 18 - FFWRNES LLANELLI - 10:00 0845 226 3510
MEHEFIN 19 - LYRIC CAERFYRDDIN - 10:00 + 13:30 -0845 226 3510
MEHEFIN 20 - THEATR FELINFACH - 1:30 - 01570 470697
MEHEFIN 21 - THEATR FELINFACH - 10:00 -01570 470697
MEHEFIN 22 - CANOLFAN ARAD GOCH ABERYSTWYTH - 12:00 - 01970 617 998

AWST 10 - Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 12:00 + 14:00- 01970617998

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan