CYSGU’N BRYSUR


9.12.15


CYSGU’N BRYSUR

Cynhyrchiad gan Arad Goch, Canolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth.


Drama gerdd gyfoes, Gymraeg am fod yn ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain – yr affêrs a’r fflirtio, angst y dosbarth, y gangiau a’r partïon gwyllt yn y goedwig, moesau ac anfoesoldeb, rhwystredigaeth gydag oedolion a’r ofnau a’r gobeithion.

Cynhyrchiad mentrus graddfa fawr gyda chast o 11 actor ifanc egnïol, sgript fachog a choreograffi eiconig wedi’i seilio ar ganeuon gwych y band Cymraeg ‘BROMAS’.


EWCH I WEFAN ‘CYSGU’N BRYSUR’

http://www.cysgunbrysur.cymru/


Cast -
Tom Conwy
Anni Dafydd
Aaron Davies
Guto Wynne Davies
Gareth Elis
Mirain Fflur
Osian Garmon
Gwawr Keyworth
Rhianna Loren
Caitlin McKee
Lynwen Haf Roberts


Awdur - Bethan Marlow
Cyfarwyddwr - Jeremy Turner
Coreograffydd - Eddie Ladd
Cyfarwyddwr Cerdd - Rhys Taylor

 


Perfformiadau - 

CANOLFAN CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH   8 + 9 Mawrth 7.30pm

01970 623232


Y LYRIC, CAERFYRDDIN 11 Mawrth   10.00am a 7.30pm

0845 226 3510


PAFILIWN Y RHYL 16 + 17 Mawrth   16eg - 7pm / 17eg - 10.30am

0745 33 00 00


GALERI, CAERNARFON 18 Mawrth 1pm a 7pm

01286 685222


CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD   21-26 Mawrth
21-23: 1pm / 23–25: 7pm /  26:  2pm + 8pm

029 2063 6464

 

 

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan