Diwrnod Hyfryd Sali Mali


23/5/16


Diwrnod Hyfryd Sali Mali
Gyda Mis Mehefin ar y gorwel, mae hi bron yn amser i Diwrnod Hyfryd Sali Mali cychwyn ei thaith o gwmpas Cymru!


Mae’n ben-blwydd ar Sali Mali, ond mae hi’n meddwl bod pawb wedi anghofio… Felly, mae hi wedi mynd am dro, a does neb yn gallu dod o hyd iddi! Ble mae hi wedi mynd? Mae angen cael parti!


Fe fydd y sioe, sydd tuag awr o hyd, yn cychwyn ei thaith yn Aberystwyth yng Nghanolfan y Celfyddydau ar y 7fed o Fehefin. Mae’r perfformiad cyntaf, sef 10 o’r gloch ar y 7fed, yn un o nifer o berfformiadau sydd wedi gwerthu allan yn barod! Ond peidiwch â phoeni os nad ydych wedi cael tocyn eto – mae Diwrnod Hyfryd Sali Mali yn teithio bob cornel o Gymru, gan gynnwys Galeri Caernarfon, Theatr Clwyd a Chanolfan Mileniwm Cymru Caerdydd. Ond archebwch yn fuan, mae’r tocynnau’n gwerthu yn gyflym!


Peidiwch â cholli allan ar y stori newydd sbon yma, sydd yn eich tywys i fyd hudolus Sali Mali ac yn seiliedig ar y gyfres wreiddiol o lyfrau Sali Mali gan Mary Vaughan Jones. Ymunwch a Sali, Tomos Caradog, Siani Flewog, Jaci Soch a’u ffrindiau yn y cynhyrchiad arbennig hwn!


Isod mae rhestr y daith, archebwch eich lle drwy gysylltu yn uniongyrchol a’r theatr o’ch dewis chi. Am unrhyw wybodaeth arall, cysylltwch ag Arad Goch ar 01970 617998, neu e-bostiwch .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Mae’r cynhyrchiad yn addas i blant 3-7 a’u teuluoedd.


Noder: Mae’r perfformiadau sydd wedi gwerthu allan wedi eu labeli gyda *(Yn gywir ar y 23/5/2016)


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 7.6.16 (10:00*, 13:00) 8.6.16 (10:00, 13:00) - 01970 623232

Galeri, Caernarfon 9.6.16 (13:30*) 10.6.16 (10:30*, 13:30*) 11.6.16 (10:30)  -  01286 685222

Neuadd Dwyfor, Pwllheli 14.6.16 (9:30, 11:30)  -  01758 704088

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu 15.6.16 (13:00)  -  01874 611622

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd /  Wales Millennium Centre, Cardiff 17.6.16 (10:30, 13:30) 18.6.16 (11:00)  -  029 2063 6464

Y Lyric, Caerfyrddin 21.6.16 (10:30*, 13:30)  -  0845 226 3510

Canolfan y Banw, Llangadfan 23.6.16 (13:30) 24.6.16 (10:00, 13:30) - 01938 820226

Theatr Gartholwg, ger Pontypridd 27.6.16 (18:00) 28.6.16 (10:30)  -  01443 219589

Theatr Soar, ger Merthyr Tydfil 29.6.16 (10:00*, 13:00*)  -  01685 722176

Theatr Felinfach 30.6.16 (13:30) 1.7.16 (10:30*, 13:30*) -  01570 470697

  Theatr Mwldan, Aberteifi 4.7.16 (13:00*) 5.7.16 (10:00)  -  01239 621200

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug 6.7.16 (13:00*, 17:00)  -  01352 701521

Pontio, Bangor 8.7.16 (10:00, 13:00)  -  01248 382828

Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffuniau Theatr y Maes -  6.8.16 (12:00, 14:00)

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan