Gwahoddiad i dendro – Gwefan Arad Goch


4/2/19


Gwahoddiad i dendro – Gwefan Arad Goch


Mae’n flwyddyn fawr i Cwmni Theatr Arad Goch, gyda phenblwydd y cwmni yn 30. I ddathlu, yn yr haf mae Arad Goch am ail-deithio y cynhyrchiad cyntaf a grëwyd, sef, Rwtsh Ratsh Rala Rwdins nol yn 1989, ac mae Gŵyl Agor Drysau yn dychwelyd i Aberystwyth ym mis Mawrth (16-23).


Yn ogystal, mae gwaith mawr yn digwydd ar Ganolfan Arad Goch – Ym mis Mawrth, byddwn ni’n ail agor drysau’r ganolfan i’r cyhoedd wedi iddo gael cyntedd newydd a mynedfa mwy agored.


Mae’n flwyddyn gyffrous iawn. Erbyn hyn, mae gwefan Arad Goch yn teimlo’n hen ac mae’n cymryd llawer o amser i’w ddiweddaru. Fel rhan o ail-wampio brand y cwmni, rydyn ni am gael gwefan newydd sbon.


Dyma ychydig o fanylion:


Y Wefan
Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn gwahodd cynigion i greu gwefan newydd ar gyfer y cwmni.  Bydd hyn yn cyd-ddigwydd â’r broses o ddiweddaru brand y cwmni.
Mae angen gwefan newydd sydd yn hawdd ac yn gyflym i’w diweddaru, er mwyn sicrhau bod cynnwys y wefan mor gyfredol â phosib ac yn adlewyrchu yr amrywiaeth o brosiectau sydd ar y gweill. Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cynnig llawer o gyfleodd cyfranogol felly mae angen sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan yn cael eu diweddaru yn rheolaidd. Yn ogystal, mae angen i’r wefan plethu mewn i ddatblygiadau brand Arad Goch a chyd-fynd gydag arddull gwaith a brand y cwmni.


Gwahoddiad i dendro
Rydym yn gwahodd tendrau gan unigolion, gan gwmnïau neu gan dîmau o gydweithwyr sydd:
• â’r gallu perthnasol a’r profiad o greu gwefannau yn ôl y gofynion y ddogfen tendr (Ebostiwch .(JavaScript must be enabled to view this email address) am y ddogfen lawn);
• â’r gallu i ddylunio diwyg ac arddull yn greadigol yn ogystal â meddu ar wybodaeth dechnegol berthnasol;
• yn ddelfrydol byddwch yn gallu cynnig cymorth ac hyfforddiant ar ôl cwblhau’r wefan;
• yn ddelfrydol byddwch yn gallu gweithredu drwy’r Gymraeg.
Gwahoddir tendrau sydd yn amlinellu:
• eich profiad a gwybodaeth am eich gwaith;
• y broses byddech chi’n defnyddio wrth greu’r wefan – o ran ymgynghori â ni;
• amserlen ar gyfer y prosiect;
• pris creu’r wefan ( gan gynnwys pris penodol ar gyfer yr elfen o hyfforddiant);
• manylion am gartrefu ac / neu gynnal y wefan.


Os ydych chi am wneud cais neu’n ystyried ymgeisio, e-bostiwch Nia Wyn Evans .(JavaScript must be enabled to view this email address) er mwyn cael y ddogfen lawn.
Dylid anfon tendrau erbyn Chwefror 22ain, 2019.


Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Arad Goch ar 01970617998.

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan