Gwyl Agor Drysau 1 - 4 Ebrill 2014Cynhelir 8fed Gwyl Agor Drysau, sef Gwyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc rhwng Ebrill 1 - 4 2014.

Yn ystod yr wyl bydd cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd fwynhau rhai o berfformiadau gorau Cymru a’r byd mewn rhaglen unigryw a chyffrous.

Bydd mwyafrif y perfformiadau’n cael eu cynnal yn Aberystwyth gyda nifer o gwmniau o dramor yn teithio i theatrau mewn ardaloedd eraill. Cynhelir perfformiadau yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, Canolfan Arad Goch Aberystwyth, Theatr Felinfach, Theatr Mwldan, Lyric Caerfyrddin, Neuadd Gwyn Hall a Chanolfan y Celfyddydau Pontardawe.

Mae rhaglen yr Ŵyl a’r manylion diweddaraf bellach yn fyw ar ein gwefan - gobeithio welwn ni chi yna!

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan