HOLA! AR DAITH


5.11.15


HOLA!

Cynhyrchiad pwerus newydd gan Mari Rhian Owen am obeithion, ofnau ac anturiaethau’r Cymry a hwyiodd i Batagonia i greu bywyd newydd 150 mlynedd yn ôl


Addas i blant 7-11 oed

 

Bydd y ddrama amserol hon yn dilyn hynt a helynt a phrofiadau nifer fechan o unigolion fentrodd ar y daith anturus
Bydd elfen o gerddoriaeth i’r cynhyrchiad gydag agosatrwydd y gynulledifa i’r actorion yn creu’r wefr o brofi ing a gorfoledd y cymeriadau.


Cast :

Ffion Wyn Bowen
Sion Emyr
Chris Kinanhan


Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion tan 3 Rhagfyr 2015


Mae’r perfformiadau cyhoeddus wedi dod i ben. Cyflwynwyd y perfformiadau hynny mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Forwrol Llŷn, Menter Iaith Môn, Menter Iaith Sir Ddinbych, Canolfan Gelfyddydau Chapter a Chymdeithas Partneriaeth Aberystwyth Esquel

 

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan