Mordaith Anhygoel Madog


15.4.14


Y cynhyrchiad mwyaf yn hanes Arad Goch am un o chwedlau pwysicaf Cymru!

Oeddech chi'n gwybod mai Cymro ddarganfyddodd America?! Dyma gyfle i holl deuluoedd Cymru ddysgu am y stori bwysig hon am y Tywysog Madog a'i griw o forwyr a hwyliodd o Ogledd Cymru ym 1170 a darganfod America...300 mlynedd cyn i Columbus fentro yno!

Bydd y sioe yn un gyffrous; mordaith heriol, cerddoriaeth fyw, gwaith acrobateg a set wych! Dewch i brofi theatr deuluol Gymraeg ar ei orau yn eich theatr leol.

Yn ogystal a'r daith isod mae gwefan a blog wedi eu creu gyda chynnwys newydd yn cael eu uwchlwytho'n wythnosol.

www.madogaradgoch.org

Yma cewch ddilyn y broses cefn llwyfan, y sgriptio, creu'r set, creu gwisgoedd a chwrdd ag unigolion sy'n byw a gweithio ar y mor heddiw.

Mae yma adran arbennig i ddysgwyr sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, bydd y rhan hwn o'r wefan yn sicrhau bid dysgwyr a rhieni di Gymraeg oll yn cael cyfle i ymuno yn yr antur a mwynhau'r perfformiad llwyfan.

Gwyliwch allan am gystdleuaeth Cerdyn Post Madog fydd yn ymddangos yn wythnosol ar ol y Pasg!

www.criwmadog.org

Mae criw Madog yn griw hwyliog, gweithgar a doniol ac yma cewch gyfle i gwrdd a phob un ar y sgrin cyn cwrdd a nhw wyneb yn wyneb yn eich theatr leol.

Eisteddfod yr Urdd

Bydd Madog a'i griw yn teithio i'r Bala yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd ac yn cynnig pob math o weithgareddau a pherfformiadau ar y maes. Dewch draw i gwrdd a'r criw yn y CWTSH CYMRAEG bydd croeso cynnes ichi gyd!

Y Daith

Dydd Sul 8.6.14 @ 15:00 Lyric Caerfyrddin - 0845 226 3510
Dydd Sadwrn 14.6.14 @ 18:30 Pafiliwn Rhyl - 01745 330 000
Dydd Sadwrn 21.06.14 @ 11:00 Sherman Cymru Caerdydd - 02920 646 900
Dydd Sul 22.06.14 @ 18:30 Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth - 01970 623 232
Dydd Iau 26.06.14 @ 19:00 Theatr Mwldan Aberteifi - 01239 621 200
Dydd Llun 7.7.14 @ 18:30 Hafren, Drenewydd - 01686 614 555

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ar y llong fawr!

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan