Na Nel! Wwww!


12/1/18


Na Nel ar lwyfan! Y daith wedi ei chyhoeddi!


Bydd cynhyrchiad newydd sbon gan Gwmni Theatr Arad Goch yn teithio o gwmpas theatrau Cymru yn ystod haf 2018, sef addasiad i’r llwyfan o lyfrau poblogaidd Meleri Wyn James, Na Nel! Bydd Na Nel! Wwww! yn teithio i 17 o theatrau ledled Cymru rhwng Mai a Gorffennaf gyda stori wreiddiol newydd gan yr awdur Meleri Wyn James.


Mae cyfres Na, Nel! wedi profi’n boblogaidd tu hwnt gyda phlant Cymru. Wedi ei hanelu at ddarllenwyr ifanc dros 7 oed mae’r gyfres wreiddiol bellach wedi gwerthu miloedd o gopïau ers ei chyhoeddi gyntaf gan wasg Y Lolfa yn 2014.


“Mae Nel a’i ffrindiau wedi bod yn fyw yn fy nychymyg i – a dychymyg plant – ers sawl blwyddyn, ond mae’n gyffrous iawn i feddwl y bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn dod â nhw’n fyw ar lwyfan yn fuan.” Meddai Meleri Wyn James.
“Dwi wedi dechrau sgrifennu antur newydd i Na, Nel! – yn llawn o’r hwyl a direidi arferol, a dwi’n edrych ymlaen i’w rhannu hi gyda chynulleidfa newydd yn 2018”


Bydd Nel a’i ffrindiau yn cychwyn yn Theatr Felinfach ar Fai y 15fed ac yn gorffen yng Nghaerdydd yn theatr y Sherman, Caerdydd Gorffennaf 17fed. I weld y daith lawn, syn cynnwys Caernarfon, Drenewydd, Aberystwyth, Caerfyrddin, Llanelli a llawer mwy, ewch i wefan Arad Goch www.aradgoch.org.


“Mae cymeriadau Nel a’i ffrindiau yn gyffrous, diddorol, weithiau’n ddrygionus ac yn llawn bywyd,” meddai Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch a chyfarwyddwr Na Nel! Wwww!
“Rwy’n edrych ymlaen at ddod i’w hadnabod yn well wrth gyfarwyddo’r ddrama newydd yma gan Meleri.”


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Arad Goch 01970617998, .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu dilynwch Arad Goch ar Facebook a Twitter @aradgoch.


Y daith (Archebwch drwy’r theatr):


Theatr Felinfach – 01570 470697
15.5.18 (10:30, 13:30) 16.5.18 (10:30)
Canolfan Celfyddydau Pontardawe - 01792 863722
17.5.18 (10:30)
Theatr Stiwt - 01978 841300
6.6.18 (13:30) 7.6.18 (10:00)
Theatr Borough, Y Fenni - 01873 850805
8.6.18 (13:30)
Theatr Brycheiniog – 01874 611622
11.6.18 (13:30)
Canolfan Gartholwg – 01443 570075
12.6.18 (13:30) 13.6.18 (10:00)
Theatr Mwldan – 01239 621200
14.6.18 (13:00) 15.6.18 (10:00, 13:00)
Neuadd Dwyfor Pwllheli - 01758704088
21.6.18 (10:30, 13:30) 22.6.18 (10:30)
Neuadd Ogwen – 01248 208485
25.6.18 (13:00) 26.6.18 (10:00, 13:00)
Galeri Caernarfon – 01286 685222
28.6.18 (13:30) 29.6.18 (10:30, 13:30) 30.6.18 (10:30)
The Hafren – 01686 614555
2.7.18 (13:30) 3.7.18 (10:00)
Ffwrnes Llanelli -  0845 226 3510
4.7.18 (13:00) 5.7.18 (10:00)
Y Lyric, Caerfyrddin – 0845 226 3510
6.7.18 (10:00, 13:00)
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth – 01970 623232
9.7.18 (10:00, 13:00) 10.7.18 (10:00)
Pafiliwn Rhyl - 01745 330000
11.7.18 (13:30)
Canolfan Celfyddydau Memo, Y Bari - 01446 738622
13.7.18 (10:15)
Sherman, Caerdydd - 029 2064 6900
16.7.18 (13:30) 17.7.18 (10:30)

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan