Nel Ar Lwyfan!


10/11/17


Mae taith haf 2018 Cwmni Theatr Arad Goch wedi ei chadarnhau, sef, addasiad i’r llwyfan o lyfrau Na, Nel!


Cwmni Theatr Arad Goch’s 2018 summer tour has been confirmed – an adaptation of the popular Welsh books, Na, Nel!


Sioe newydd sbon gan Arad Goch bydd yn teithio o gwmpas theatrau ledled Cymru yr haf nesaf. Mae’n bleser i gyhoeddi bod Na, Nel!, y llyfr poblogaidd i blant gan Meleri Wyn James, yn mynd i gael ei berfformio ar lwyfan, mewn cydweithrediad rhwng Arad Goch a chwmni Y Lolfa.


Mi fydd drama lwyfan Na, Nel! yn stori newydd sbon, wedi ei hysgrifennu yn pwrpasol ar gyfer y llwyfan gan yr awdur gwreiddiol.


Cafodd y gyfrol gyntaf o Na, Nel! ei chyhoeddi gan wasg y Lolfa yn 2014, wedi ei hanelu at farchnad anodd plant 6–11 oed.


“Fel mam i ddwy o ferched fy hun, ro’n i’n teimlo bod bwlch yn y farchnad ar gyfer straeon gwreiddiol, digri gyda blas Gymreig.” dywed Meleri Wyn James.


Fe ailargraffwyd y nofel gyntaf o fewn wythnosau. Ers hynny, mae llyfrau Nel wedi mynd o nerth i nerth. Cyhoeddwyd chwech o gyfrolau i gyd, ac fe fydd llyfr newydd Na, Nel! – Www! yn cael ei gyhoeddi cyn Nadolig.
Fe fydd taith lawn Na, Nel! yn cael ei chyhoeddi yn fuan. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Arad Goch; .(JavaScript must be enabled to view this email address) / 01970616998.

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan