Nid Fi / Not Me


9/12/16


Nid Fi, cynhyrchiad cyntaf Arad Goch yn 2017!


    Nid Fi – drama gan Mari Rhian Owen sydd yn trafod bwlio – fydd cynhyrchiad cyntaf Arad Goch yn 2017. Mae’r ddrama wedi cael ei chynhyrchu gan Arad Goch yn y gorffennol, ond, mae bwlio yn fater sydd yn broblem mewn ysgolion ar draws y wlad o hyd, ac mae technoleg newydd megis ffonau symudol a chyfryngau cymdeithasol yn golygu fod y broblem wedi newid ers i’r ddrama gael ei chynhyrchu ddiwethaf. Mae’r sgript gwreiddiol wedi cael ei haddasu i siwtio’r ffordd mae’r broblem wedi datblygu ac mae gan y sioe gast a chyfarwyddwr newydd hefyd.


    Fe fydd Gwawr Keyworth, merch leol o Aberystwyth, yn ymuno â Guto Wynne Davies a Non Haf yn y cast. Dyma’r ail gynhyrchiad gan Arad Goch i Gwawr a Guto weithio arno, wedi i’r ddau actor fod yn rhan o’r sioe gerdd Cysgu’n Brysur y llynedd. Dyma gynhyrchiad cyntaf Non Haf gyda’r cwmni. Owain Llŷr Edwards, sydd yn rhan o gast y sioe Y Glec ar hyn o bryd, fydd yn cyfarwyddo.


    Fe fydd pobl yn adnabod Owain Llŷr Edwards o’r holl waith actio mae e wedi ei wneud i’r cwmni, gan gynnwys y sioe ddiweddar Diwrnod Hyfryd Sali Mali, lle roedd e’n chwarae rhan Jaci Soch a Siencyn y Siop. Yn ogystal â hyn, mae gan Llŷr daith gyhoeddus Y Glec ar y gorwel (Mis Mawrth), drama gorfforol iawn lle mae e’n chwarae llu o wahanol gymeriadau. Er yr holl waith mae Llŷr wedi gwneud i’r cwmni yn y gorffennol, dyma fydd y tro cyntaf iddo gyfarwyddo sioe.


    Fe fydd Nid Fi yn teithio o gwmpas ysgolion Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro o’r 23ain o Ionawr hyd y 17fed o Chwefror.


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu ffoniwch Arad Goch ar 01970 617998.

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan