SXTO - AR DAITH HYDREF - TACHWEDD 2014!


01.07.14


“Os wyt ti mewn cariad, does dim byd yn bod gyda danfon llun bach i brofi FAINT ti’n caru a TRYSTIO y person arall oes na?”

Yn dilyn clic un botwm, mae perthynas a bywyd pedwar ffrind mewn ysgol uwchradd ar fin newid yn llwyr. Cynhyrchiad cyfoes a phwerus sy’n edrych ar bŵer a dylanwad ffotograffau a thechnoleg ffonau symudol.

Sioe sy'n ymateb i'r broblem gynyddol o SXTO, anfon negeseuon testun rhywiol eu naws ar ffonau symudol. Mae'r broblem yn parhau ar gynydd yma yng Nghymru a thu hwnt, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd.

Wedi teithio'r sioe wreiddiol yn 2011 - 2013 mae Bethan wedi diweddaru'r sgript ar gyfer y daith hon.

Addas i bawb 13+
www.aradgoch.cymru/ @aradgoch/ #SXTO
SXTO: Sgript gan BETHAN GWANAS. Cyfarwyddwr : Angharad Lee.
Cast: Nia Ann, Endaf Eynon Davies, Dion Lloyd Jones a Lowri Sion.

Y DAITH HYD YMA;

Hydref 20fed - Tachwedd 7fed: Ysgolion Uwchradd Ceredigion
Tachwedd 14: Ysgol Cil y Coed
Tachwedd 17: Neuadd Ysgol y Berwyn (perfformiad cyhoeddus) 19:30 (Tocynnau trwy Arad Goch)
Tachwedd 18: Theatr Clwyd 13:30 (Perfformiad i ysgolion)
Tachwedd 18: Theatr Clwyd 19:00 gyda sgwrs cyn y sioe am 18:15 - 0845 330 3565
Tachwedd 20: Theatr Gartholwg 11:00 a 13:30

*Os hoffech archebu perfformiad mae rhai dyddiadau ar gael - cysylltwch a ni ar 01970 617 998


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan