Y Glec / King Hit


16/8/16


    Yn 2014, fe wnaeth cwmni Zeal Theatre o Awstralia deithio i Aberystwyth ar gyfer Gŵyl Agor Drysau. Dyma’r cwmni sydd yn arbenigo mewn gwaith pryfoclyd i bobl ifanc, ac a wnaeth greu’r ddrama Stones, sef, Tafliad Carreg yn y Gymraeg. Yn yr ŵyl, fe berfformiodd y cwmni eu cynhyrchiad diweddar – King Hit. Sioe gorfforol, egnïol, tempo gyflym a doniol tu hwnt… tan fod pethau yn dod i ganlyniad dychrynllyd ac emosiynnol. Dyma fydd cynhyrchiad nesaf Arad Goch! Bydd Arad Goch yn cydweithio gyda Zeal Theatre i greu fersiwn Gymraeg o’r cynhyrchiad – Y Glec.


    Fe fydd y cynhyrchiad yn mynd yn gyhoeddus o gwmpas theatrau Cymru mis Chwefror a Mawrth nesaf heblaw am un perfformiad arbennig (y perfformiad agoriadol) yng Nghanolfan Arad Goch ar y 23ain o fis Medi. Ar ôl y perfformiad hynny, fe fydd y sioe yn gwneud taith o ysgolion Ceredigion, Sir Gâr a Sir Penfro yn ystod tymor yr Hydref yn y Gymraeg a’r Saesneg. Fe fydd y perfformiadau cyhoeddus blwyddyn nesaf ar gael yn y ddwy iaith hefyd.


    Owain Llŷr Edwards, wyneb cyfarwydd mewn cynyrchiadau Arad Goch, sydd wedi addasu y sgript i’r Gymraeg a fe fydd yn perfformio yn y sioe gyda Rhodri Sion. Dyma’r tro cyntaf i Rhodri weithio gydag Arad Goch. Mae ei waith teledu yn cynnwys Y Gwyll / Hinterland, Crash, 35 Diwrnod, Dim Ond y Gwir, Gwaith/Cartref, Zanzibar, Llanargollen a Tipyn o Stad. Mae ei waith ffilm yn cynnwys Y Lleill (The Others) a’r ffilm Patagonia a gyfarwyddwyd gan Marc Evans. Ar y llwyfan, mae Rhodri wedi ymddangos mewn nifer o gynyrchiadau Theatr Genedlaethol Cymru, gan gynnwys Y Gofalwr, ac mae wedi gwneud sawl perfformiad gyda Theatr Bara Caws hefyd.


    Mae Owain Llŷr Edwards newydd gwblhau taith lwyddiannus o Diwrnod Hyfryd Sali Mali gyda Cwmni Theatr Arad Goch, sioe i blant yn seiliedig ar y llyfrau Sali Mali gwreiddiol gan Mary Vaughan Jones. Yn y sioe, fe wnaeth Llŷr chwarae rhan Jaci Soch a Siencyn, felly mae’n dipyn o newid iddo wrth iddo gamu allan o fyd hudolus a lliwgar Sali Mali, a mewn i’w rôl gorfforol a dwys yn Y Glec / King Hit.


    Yn y sioe, fe fydd Owain Llŷr Edwards a Rhodri Sion yn chwarae nifer fawr o gymeriadau yr un, mewn sioe awr o hyd sydd yn trafod llawer o faterion sy’n bwysig i bobl ifanc. Yn gyntaf, mae’n ymwneud â chamddefnyddio alcohol, ac effaith hynny ar ymddygiad a iechyd bobl ifanc. Ar ben hynny mae’r ddrama’n archwilio trais ymhlith pobl ifanc – y gweithredwyr, y dioddefwyr, y tystion a’r ‘gwylwyr diniwed’ – ac yn cynnig posibiliadau amgen a gwahanol i ymddygiad difeddwl a threisgar. 


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Carwyn Blayney ar .(JavaScript must be enabled to view this email address), neu ffoniwch 01970 617998

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan