Dyddiadau Agor Drysau 2019


19/03/2018Wythnos diwethaf, cyhoeddodd Cwmni Theatr Arad Goch dyddiadau ar gyfer yr Ŵyl Agor Drysau nesaf, sef 18-22 Mawrth 2019.


Mae’r ŵyl rhyngwladol yma’n denu cwmnïoedd theatr ledled y byd i Aberystwyth, ar gyfer gwledd o gynyrchiadau newydd a chyfoes i blant a phobl ifanc. Yn y gorffennol, bu’r ŵyl yn cael ei gynnal pob yn ail flwyddyn, ond cafodd yr ŵyl brêc yn diweddar, er mwyn i’r cwmni llwyfannu Gŵyl Hen Linell Bell llynedd. Cynhaliwyd yr Ŵyl Agor Drysau ddiwethaf yn 2014.


Bwriad yr Ŵyl yw rhoi cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd Cymru i brofi rhai o’r goreuon ymhlith y celfyddydau perfformio rhyngwladol, yn ogystal â rhoi cyfle i ymwelwyr o dramor i brofi cyfoeth celfyddydau perfformio Cymru. Bydd rhaglen swmpus yr ŵyl yn cynnwys cynyrchiadau o wledydd ar draws y byd, cynyrchiadau newydd, cyffrous gan gwmnïoedd o Gymru, perfformiadau yn yr awyr agored, prosiectau newydd a chyflwyniadau diddorol.


Bydd mwy o wybodaeth am Agor Drysau 2019 yn cael eu rhyddhau yn fuan, cadwch lygad ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Arad Goch. @AradGoch.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Arad Goch ar 01970617998, .(JavaScript must be enabled to view this email address).


Oes Rhaid I Mi Ddeffro? ar daith!


8/6/17Rhwng Mehefin y 7fed a Gorffennaf y 10fed fe fyddwn ni’n teithio ein sioe i blant ifanc (2-8) Oes Rhaid I Mi Ddeffro o gwmpas theatrau Cymru.


“Ro’n i’n wên o glust i glust am dri chwarter awr wrth wylio Oes Rhaid i Mi Ddeffro? Mae’r cynhyrchiad newydd hwn yn cynnig ‘cwtsh’ i’r galon, a lle i’r enaid gael llawenydd.”
– Lowri Cooke


Cerddoriaeth, dawns, hedfan, breuddwydion, byd hudol lle mae hosanau yn troi’n frecwast… a lot fawr o hwyl! Mae Oes Rhaid i Mi Ddeffro yn gynhyrchiad rhyngweithiol i blant ifanc a’u teuluoedd sy’n wledd i ddychymyg y gwylwyr!


Mae’r gynulleidfa yn cael cyfle i adeiladu a chreu eu straeon eu hunain mewn perfformiad sy’n cyffwrdd â themâu megis rhannu, creu a ffrindiau. Ymunwch â ni ym myd breuddwydiol y cynhyrchiad gan Gwmni Theatr Arad Goch a thorrodd tir newydd ym maes theatr i blant yng Nghymru trwy gyfuno coreograffi cyfoes Eddie Ladd a cherddoriaeth gwerin o’r 18fed ganrif.


Teithiodd Oes Rhaid I Mi Ddeffro? o gwmpas rhai ysgolion cynradd yng Ngheredigion, Sir Gar a Sir Penfro nol yn Ionawr 2016. Taith fer oedd hi, ac ers hynny mae’r cynhyrchiad wedi cael ei berfformio mewn gwyliau theatr yn Ewrop, ac hefyd wedi cael enwebiad ar gyfer y cynhyrchiad gorau i blant a phobl ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru.


Felly er bod Oes Rhaid I MI Ddeffro? wedi cael ei berfformio nifer o weithiau ym Mhrydain a thu hwnt, dyma bydd taith gyhoeddus gyntaf y cynhyrchiad yng Nghymru. Mae’r taith gyfan isod, ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu ffoniwch 01970 617998.


Canolfan Arad Goch - 01970 617998 7.6.17 13:30 (C) 8.6.17 13:30 (C)


Neuadd Ogwen - 01248 208485 12.6.17 10:00 (C) 13:00 (C) 13.6.17 10:00 (C) 13:00 (C)


Galeri Caernarfon - 01286 685222 16.6.17 10:30 (C) 13:30 (C) 17.6.17 10:30 (C)


Canolfan Banw - 01938 820226 19.6.17 10:30 (C) 13:30 (C) 20.6.17 10:30 (C)


Theatr Clwyd - 01352 701521 21.6.17 11:00 (C) 13:30 (E) 16:30 (C)


Theatr Stiwt - 01978 841300 22.6.17 10:00 (C) 13:00 (C) 23.6.17 10:00 (E) 13.00 (E)


Theatr Brycheiniog - 01874 611622 26.6.17 11:00 (E) 13:30 (E) 27.6.17 11:00 (E) 13:30 (C)


Theatr Mwldan - 01239 621200 28.6.17 10:30 (C) 13:30 (C) 29.6.17 10:30 (C) 13:30 (C)


Neuadd Dwyfor - 01758 704088 30.6.17 11:00 (C) 13:30 (C) 1.7.17 11:00 (C)


Theatr Felinfach - 01570 470697 3.7.17 10:30 (C) 13:30 (C) 4.7.17 10:30 (C) 13:30 (C)


Theatr Torch - 01646 695267 5/7/17 11:00 (C) 13:30 (E+W)


Canolfan Mileniwm Cymru/ Wales Millenium Centre - 029 2063 6464 7.7.17 10:00 (E) 13:30 (C) 8.7.17 10:00 (C) 13:30 (E)


The Hafren - 01686 614555 10/7/17 10:30 (C) 13:30 (E)


(C) - Perfformiad Cymraeg (E) - English Performance (E+W) English with some Welsh


Swyddi ar gael


5/4/17Cwmni Theatr Arad Goch – Swydd Cyfarwyddwr Cyswllt / Cyfarwyddwr Cynorthwyol a Swydd Ymchwilydd Nawdd


Mae Cwmni Theatr Arad Goch, un o brif gwmnïau theatr Cymru sydd yn creu ac yn cyflwyno gwaith theatr broffesiynol i gynulleidfaoedd ifanc, am benodi 2 aelod newydd i’r staff:


Cyfarwyddwr Cyswllt / Cyfarwyddwr Cynorthwyol (0.5 - 0.7 i’w drafod): Bydd y person a benodir yn dod â llais, arbenigeddau a syniadau newydd at waith y cwmni ac yn cyfrannu at ei ddatblygiad. Cytundeb dwy flynedd fydd hwn i gychwyn.
Cyflog: i’w drafod


Ymchwilydd Nawdd (0.2 – 0.3): Mae’r swydd hon yn ymwneud ag ymchwilio ffynonellau nawdd o gyfeiriadau newydd a nawdd amgen ar gyfer rhaglen waith y cwmni.
Cyflog: £15600 - £23200 pro rata, gan ddibynnu ar brofiad.


Cysyllter â Nia Wyn Evans am fwy o wybodaeth. Croesawir ymholiadau cychwynnol dros y ffôn.


Dyddiad cau: 28ain o Ebrill 2017
Dylid anfon ceisiadau ar ffurf C.V. a datganiad byr o’ch diddordeb yn y gwaith a’ch rhesymau dros ymgeisio at:

Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN Cymru
ffôn: 01970.617998
www.aradgoch.org


A Good Clean Heart - ymlaen yn Arad Goch


8/9/16A GOOD CLEAN HEART – Ymlaen yn Arad Goch!


Dau frawd wedi'u magu ar wahân yng Ngorllewin Cymru a De Llundain, yn ailuno, ailgydio, ailgysylltu. Dyma gynhyrchiad deinamig o ddrama doniol a theimladwy Alun Saunders mewn dwy iaith: stori HEFIN a JAY a noson mwyaf cyffrous - ac hunllefus - eu bywydau.


Rydym yn edrych ymlaen i groesawi griw Neontopia i ganolfan Arad Goch ar yr 13 o Hydref i berfformio eu cynhyrchiad A Good Clean Heart. Mae’r sioe ar daith dros Cymru rhwng mis Medi a Hydref, gan gynnwys pedair perfformiad yma yn Aberysystwyth, yng Nghanolfan Arad Goch.


“Dyma waith ffraeth ac atyniadol gan awdur newydd sy’n sicr yn werth ei weld”
- Lowri Haf Cooke


Fe fydd A Good Clean Heart ymlaen am 7:30 yh pob nos rhwng y 13 a’r 15 o Hydref, ac hefyd am 2:00 y prynhawn ar ddydd Gwener 14 o Hydref.


Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Arad Goch ar 01970617998 neu i archebi tocynnau, dilynwch y linc yma!

https://www.wmc.org.uk/Productions/2016-2017/Other/AGoodCleanHeart/


Llwybr Celf Ceredigion


29/6/16Yn galw artistiaid ifanc yng Ngheredigion - Mae gennym galeri i lenwi ar gyfer Llwybr Celf Ceredigion!


Yr haf yma, fe fydd Canolfan Arad Goch yn rhan o Lwybr Celf Ceredigion, ac mae angen gwaith celf arnom i lenwi yr arddangosfa. Rydym yn edrych am bobl ifanc sydd naill ai gyda gwaith celf yn barod neu yn awyddus i greu darnau newydd o waith i’w ddangos yng Nghanolfan Arad Goch.


Gall y gwaith fod yn unrhyw gyfrwng - peintio, ffotograffiaeth, cerfluniau, tecstilau... Gall y gwaith fod unrhyw faint hefyd, ond mae’r gofod yn gyfyngedig, felly y cyntaf i’r felin...


Fe fydd y gwaith yn cael ei weld gan ymwelwyr i’r Ganolfan dros yr haf, ac yn rhan o lwybr celf, llawn artistiaid adnabyddus a phroffesiynol hefyd. Cyfle gwych i unrhyw un sydd gyda diddordeb ym myd celf!


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Nia .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu ffoniwch y Ganolfan ar 01970 617998.


Am fwy o wybodaeth am y llwybr, cliciwch ar y ddolen gyswllt yma;


http://ceredigionarttrail.org.uk/


The Dylan Thomas Sound Project


6/4/16Dylan Thomas Sound Project!Penwythnos yma (Dydd Sadwrn y 9fed o Ebrill) fe fyddwn yn croesawi The Dylan Thomas Sound Project i’r Ganolfan. Cynhyrchiad cyffrous sydd yn cymysgu cerddi enwog Dylan Thomas, gyda cherddoriaeth.


Yn ôl Gwyn Griffiths (un o gynhyrchwyr y cynhyrchiad) “The Dylan Thomas Sound Project is a combination of original music put to the wonderful poetry of Mr Dylan Thomas”. Fe wnaeth y syniad esblygu ar ôl i Gwyn Griffiths gwrando ar ddarlleniad o’r gerdd “Do not go Gentle...”, a sylwi bod yna tempo a rhythm naturiol i’r darn ag oedd yn cynnig llawer o bosibiliadau cerddorol.


Mae’r tocynnau yn £10 i oedolion, a £5 i blant, ac mae’r perfformiad am 19:45 ar y 9/4/16.


Am fwy o wybodaeth, cewch i:


http://www.thedylanthomassoundproject.co.uk/


I archebu eich tocyn, neu am unrhyw wybodaeth arall, ffoniwch Arad Goch ar 01970 617 998.


Canolfan Arad Goch


12.8.15CANOLFAN ARAD GOCH


Mae Canolfan Arad Goch yn leoliad gwych ar gyfer cynnal eich cyfarfodydd, darlithoedd a chynadleddau yn ogystal â bod yn adeilad penigamp ar gyfer cyrsiau hyfforddiant a gweithdai amrywiol. Mae hefyd yn fan perfformio ac ymarfer ar gyfer pob math o ddigwyddiadau celfyddydol.


Wedi ei leoli yng nghanol tref Aberystwyth, nid nepell o’r Promenade, y siopau a’r cyfleusterau amrywiol, mae’r Ganolfan o fewn cyrraedd hwylus ar droed i’r orsaf drenau a’r ganolfan fwsiau ac i’r meysydd parcio cyfagos.


Agorwyd y Ganolfan, sydd yn addasiad modern o hen fans a festri eglwys, yn 2008. Ceir yma nifer o ofodau, gan gynnwys ystafell theatr aml bwrpas, stiwdio, oriel braf ac ystafell gyfarfod. At hyn, mae yma ystafell werdd / cegin a chyntedd.


Mae’r adeilad yn caniatau mynediad i’r anabl ac mae yma lifft i bob llawr.


Mae sawl un o’r gofodau hyn yn rhai hyblyg eu defnydd a gellir cynnal sawl digwyddiad, neu agweddau amrywiol o’r un digwyddiad, yn yr adeilad ar yr un pryd. Yn wir, mae’n leoliad addas iawn ar gyfer cynnal digwyddiadau aml haenog – mae yma ddigon o ofodau i ganiatau preifatrwydd ond mae’n ddigon bychan i deimlo’n gartrefol. O ddefnyddio’r hollol ofodau gyda’i gilydd gellir cynnal digwyddiad sydd yn addas ar gyfer 100 o bobol. Mae’r gofodau unigol yn addas i niferoedd o rhwng 5 a 60 o bobol.


Mae staff Arad Goch yn enwog am eu hynawsedd a’u cyfeillgarwch a cheir yma groeso cynnes bob amser.


Mae’r Ganolfan ar gael i’w llogi 7 diwrnod yr wythnos a gellir trefnu arlwyo gan wasanaethwyr lleol.
Mae’r graddfeydd llogi yn gystadleuol iawn. Cynigir gostyngiadau i ddefnyddwyr newydd ac i gwsmeriaid selog.


Am fanylion pellach cysylltwch â Nia Wyn Evans ar 01970 617998 .(JavaScript must be enabled to view this email address)Hola!


30.6.15Cynhyrchiad pwerus gan Mari Rhian Owen am obeithion, ofnau ac anturiaethau’r Cymry a hwyliodd i Batagonia i greu bywyd newydd 150 mlynedd yn ôl.

Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion yn yr hydref, ynghyd â sioeau cyhoeddus mewn 4 canolfan rhwng 9 a 24 mis Hydref –

9ed Y Ganolfan, Nefyn 19.00 Ffon 01758 721313
16eg Neuadd y Dref, Llangefni 18.30 Ffon 01248 725700
18ed Chapter, Caerdydd 11.00/14.00 Ffon 02920 304400
24ain Neuadd y Dref, Dinbych 14.00/19.00 Ffon 01745 812822

Cynhelir y perfformadau cyhoeddus hyn yn y Gymraeg ac meant yn addas i blant 7-11 oed a theuluoedd


OES RHAID I MI DDEFFRO?


22.01.15OES RHAID I MI DDEFFRO?

CYNHYRCHIAD NEWYDD ARAD GOCH

Eddie Ladd a’i choreograffi cyfoes a cherddoriaeth gwerin o’r 18fed Ganrif – Arad Goch yn torri tir newydd ym maes theatr i blant yng Nghymru.

‘Oes Rhaid i Mi Ddeffro?’ yw cynhyrchiad cyntaf Arad Goch yn 2015 ac mae wedi selio ar ddau gymeriad a cherddor sy’n byw ym myd y breuddwydion, byd cyffrous ble mae unrhywbeth yn bosibl!

Dyma’r drydedd mewn cyfres o berfformiadau gan Gwmni Theatr Arad Goch i blant 3 i 7 oed. Datblygwyd y cyntaf, ‘O Gam i Gam’ yn 2010 a ‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’ yn 2012. Mae’r ddau wedi teithio’n helaeth o amgylch Cymru, gyda 350 o berfformiadau’n cael eu cynnal mewn ysgolion, meithrinfeydd a gŵyliau teuluol.

Mae’r ddau berfformiad blaenorol wedi rhoi Cymru ar y map o safbwynt datblygu perfformiadau rhyngweithiol a blaengar i blant ifanc. Mae Arad Goch wedi perfformio’r gwaith mewn gŵyliau theatr i blant yn Rwsia, De Korea, Tunisia a Majorca.

“Mae’r elfen rhyngweithiol wedi dangos i’r byd nad yw Cymru yn ofni mentro i ddatblygu syniadau newydd a chyfoes ym myd theatr i blant. Mae plant Cymru a thramor wedi mwynhau cymryd rhan yn y perfformiadau wrth helpu actorion i chwilio am wahanol bethau, ymateb i gwestiynnau yn ystod y perfformiad a mynd ati greu straeon eu hunain ar ddiwedd y perfformiadau. Bydd yr elfen rhyngweithiol yn parhau yma er mwyn ehangu profiad y plant” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch a Chyfarwyddwr y cynhyrchiad.

Yn wahanol i’r cynyrchiadau blaenorol, mae dwy elfen newydd yn rhan greiddiol o ‘Oes Rhaid I Mi Ddeffro?’ gwaith coreograffi dan arweiniad Eddie Ladd a cherddoriaeth fyw sy’n cael ei berfformio ar y ffidil gan Mari Morgan, merch ifanc sydd newydd raddio gyda MA mewn Cerddoriaeth Traddodiadol Cymreig ym Mhrifysgol Bangor.

“Dyma’r tro cyntaf erioed i Arad Goch gydweithio gyda choreograffydd i ddyfeisio darn corfforol ac mae’r cyfuniad o ddawns cyfoes a cherddoriaeth traddodiadol yn torri tir newydd ym maes theatr i blant yng Nghymru” Jeremy Turner.

Yr actorion Ffion Wyn Bowen a Mark Roberts, dau actor sydd wedi ymddangos yn y ddau gynhyrchiad blaenorol sydd wedi cael eu castio eto eleni. Bu’r ddau yn sgwrsio gyda phlant yn Ysgol Llanilar a Ysgol Gymraeg Aberystwyth fel rhan o’r broses ymchwil ar gyfer y sgript.

“Mae plant yn llawn syniadau! Cawsom glywed am eu profiadau byw wrth gysgu a breuddwydio; y cymeriadau mae nhw’n cwrdd, eu teimladau a’u hofnau a hefyd y sŵn mae’n nhw’n clywed. Daeth i’r amlwg yn fuan mai cerddoriaeth a dawns fyddai’r modd perffaith o gyflwyno’r perfformiad cyffrous hwn” Ffion Wyn Bowen

Roedd syniadau pendant gyda’r plant am y math o gerddoriaeth a sain oedd yn rhan o’u breuddwydion ac o ganlyniad, y gerddoriaeth sy’n arwain y naratif a’r cyfan yn cael ei berfformio ar y ffidil gan Mari Morgan.

“Y gerddoriaeth sy’n rheoli y cynhyrchiad. Mae’r rhythm, alawon gwahanol a effeithiau sain amrywiol yn cyfleu newid o ran y stori, cymeriad newydd ac yn rheoli rhythm y symudiadau. Mae’r perfformiad yn frith o alawon traddodiadol a hefyd effeithiau sain rwy’n creu ar y ffidil, pob math o synnau o gar rasio i sŵn glaw, rydw i wedi cael llawer o hwyl yn datblygu’r sain” Mari Morgan

Mae Eddie Ladd wedi cydweithio gyda Jeremy Turner ar ‘Cysgu’n Brysur’, cynhyrchiad Theatr Ieuenctid yr Urdd yn 2014. Roedd Jeremy yn awyddus i gynnig y cyfle i Eddie weithio ym maes theatr i blant am y tro cyntaf, ac mae Eddie yn falch ei bod hi wedi mentro;

“Rydw i wedi elwa’n fawr o gydweithio gyda chast sydd wedi cael profiad helaeth ym maes theatr i blant, rydw i wedi dysgu gymaint! Dwi ddim yn ofni ymateb y plant oherwydd mae nhw wedi eu trwytho mewn dawns trwy fideos pop, rhaglenni teledu a gwersi dawns poblogidd. Neges y corff yw dawns wedi’r cyfan, mae’n ffordd naturiol o gyfleu stori” Eddie Ladd.

Mae Mark Roberts wedi gweithio gyda Arad Goch ar sawl cynhyrchiad gan gynnwys ‘Mordaith Anhygoel Madog’ yn 2014. Mae’n cyfaddau bod datblygu perfformiad corfforol wedi bod yn brofiad gwahanol iawn;

“Mae cofio sgript yn her, ond mae cofio symudiadau yn llawer anoddach! Ryden ni’n cychwyn bob ymarfer gyda ‘jog’ ar y prom yn Aberystwyth cyn cnesu’r corff gyda mwy o ymarfer yn y theatr…ac wedyn mae’r ‘gwaith’ yn cychwyn! Rydw i’n llawn edmygedd at ddawnswyr!” Mark Roberts

Bydd ‘Oes Rhaid i Mi Ddeffro?’ yn teithio i ysgolion cynradd Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro o’r 26ain o Ionawr nes y 27ain o Fawrth. Rydym yn awyddus i groesawu adolygwyr i weld y perfformiad mewn ysgolion. I drefnu ymweliad, cysylltwch â Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch;
.(JavaScript must be enabled to view this email address) /01970 617 998


Ble Mae’r Dail yn Hedfan - Cymru, Majorca a Llundain!


4.09.14"Rydw i wedi dysgu nad oes angen prynnu tegannau dim ond mynd a'r plant allan i chwarae a chreu gyda dail a brigau - llawer mwy o hwyl!" Rhiant ar ol gwylio'r sioe.

Does dim dwywaith mai Ble Mae'r Dail yn Hedfan yw un o sioeau mwyaf llwyddiannus y cwmni erbyn hyn. Mae'r sioe wedi derbyn clod gan gynulleidfaoedd teuluol ac mewn ysgolion yma yng Nghymru yn ogystal ag mewn gwyliau theatr rhyngwladol yn Rwsia, Tiwnisia a Korea.

Yn ystod tymor yr Hydref bydd y sioe yn teithio i ysgolion cynradd Cymru.

Bydd perfformiadau i'r teulu yn cael eu cynnal mewn Gwyl Theatr i blant yn Majorca o Hydref 13-17 ac yna bydd cyfle i Gymry Llundain fwynhau'r perfformiad mewn dau berfformiad yng Nghanolfan Cymry Llundain ar y 24 a 25 o Hydref.

Mae tocynnau ar gael i'r perfformiad ar fore Sadwrn y 25 o Hydref am 11 o'r gloch. Pris tocyn yw £5 ac maent ar gael trwy gysylltu a Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch a trwy wefan We Got Tickets.

Pob lwc i Ffion Wyn Bowen a Mark Roberts ar hyd y daith!


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan