A Good Clean Heart - ymlaen yn Arad Goch


8/9/16A GOOD CLEAN HEART – Ymlaen yn Arad Goch!


Dau frawd wedi'u magu ar wahân yng Ngorllewin Cymru a De Llundain, yn ailuno, ailgydio, ailgysylltu. Dyma gynhyrchiad deinamig o ddrama doniol a theimladwy Alun Saunders mewn dwy iaith: stori HEFIN a JAY a noson mwyaf cyffrous - ac hunllefus - eu bywydau.


Rydym yn edrych ymlaen i groesawi griw Neontopia i ganolfan Arad Goch ar yr 13 o Hydref i berfformio eu cynhyrchiad A Good Clean Heart. Mae’r sioe ar daith dros Cymru rhwng mis Medi a Hydref, gan gynnwys pedair perfformiad yma yn Aberysystwyth, yng Nghanolfan Arad Goch.


“Dyma waith ffraeth ac atyniadol gan awdur newydd sy’n sicr yn werth ei weld”
- Lowri Haf Cooke


Fe fydd A Good Clean Heart ymlaen am 7:30 yh pob nos rhwng y 13 a’r 15 o Hydref, ac hefyd am 2:00 y prynhawn ar ddydd Gwener 14 o Hydref.


Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Arad Goch ar 01970617998 neu i archebi tocynnau, dilynwch y linc yma!

https://www.wmc.org.uk/Productions/2016-2017/Other/AGoodCleanHeart/


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan