Addasiadau i Ganolfan Arad Goch - gwahoddiad i dendro


11/01/2018Gwahoddwn dendrau gan benseiri i ymgymryd â gwaith datblygu dynluniad ar gyfer Canolfan Arad Goch ar sail astudiaeth dichonolrwydd a wnaed eisoes gan gwmni Featherstone Young Architects. Anfonir y astudiaeth honno gyda’r wybodaeth yma.
Byddwn yn gwahodd tendrau gan artistiaid gweledol i gydweithio â’r pensaer/penseiri a benodir
Bydd y dyluniad yn sail i geisiadau ariannol ar gyfer prosiect cyfalaf i wneud yr addasiadau a newidiadau pellach i’r ganolfan.

Os am gopi llawn o'r gwahoddiad i dendro - cysylltwch a .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan