BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN


28.4.13Yn dilyn llwyddiant y daith i Ysgolion mae ARAD GOCH wedi derbyn gwahoddiad i berfformio'r sioe yng Ngŵyl Deuluol Sherman Cymru ar y 5ed o FAI am 11:00 a 14:00

Mae'r sioe hon yn un rhyngweithiol ac yn cynnig cyfle i'r plant gyd chwarae a chydweithio gyda'r actorion i greu straeon a chymeriadau a synnau amrywiol.

Mae'r sioe yn antur gerddorol, yn llawn straeon a sefyllfaoedd difyr, ac mae'r pwyslais ar gael hwyl a chreu gan ddefnyddio deunydd naturiol.

Ble arall gewch chi gyfle i weld y mwsogl yn dawnsio, gweld car rasio pren yn sgrialu ar y trac a chwrdd â dreigiau tanllyd wedi eu creu o froc mor?!

Bydd y plant yn gadael yr ŵyl yn ysu am gael chwilota yn yr ardd a mynd ati i greu straeon eu hunain!

Tocynnau ar gael trwy ffonio Swyddfa Docynnau Sherman Cymru ar 029 2064 6900

*Sioe addas i deuluoedd a phlant 3 - 7 oed


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan