Ble Mae’r Dail yn Hedfan - Cymru, Majorca a Llundain!


4.09.14"Rydw i wedi dysgu nad oes angen prynnu tegannau dim ond mynd a'r plant allan i chwarae a chreu gyda dail a brigau - llawer mwy o hwyl!" Rhiant ar ol gwylio'r sioe.

Does dim dwywaith mai Ble Mae'r Dail yn Hedfan yw un o sioeau mwyaf llwyddiannus y cwmni erbyn hyn. Mae'r sioe wedi derbyn clod gan gynulleidfaoedd teuluol ac mewn ysgolion yma yng Nghymru yn ogystal ag mewn gwyliau theatr rhyngwladol yn Rwsia, Tiwnisia a Korea.

Yn ystod tymor yr Hydref bydd y sioe yn teithio i ysgolion cynradd Cymru.

Bydd perfformiadau i'r teulu yn cael eu cynnal mewn Gwyl Theatr i blant yn Majorca o Hydref 13-17 ac yna bydd cyfle i Gymry Llundain fwynhau'r perfformiad mewn dau berfformiad yng Nghanolfan Cymry Llundain ar y 24 a 25 o Hydref.

Mae tocynnau ar gael i'r perfformiad ar fore Sadwrn y 25 o Hydref am 11 o'r gloch. Pris tocyn yw £5 ac maent ar gael trwy gysylltu a Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch a trwy wefan We Got Tickets.

Pob lwc i Ffion Wyn Bowen a Mark Roberts ar hyd y daith!


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan