Canolfan Arad Goch


12.8.15CANOLFAN ARAD GOCH


Mae Canolfan Arad Goch yn leoliad gwych ar gyfer cynnal eich cyfarfodydd, darlithoedd a chynadleddau yn ogystal â bod yn adeilad penigamp ar gyfer cyrsiau hyfforddiant a gweithdai amrywiol. Mae hefyd yn fan perfformio ac ymarfer ar gyfer pob math o ddigwyddiadau celfyddydol.


Wedi ei leoli yng nghanol tref Aberystwyth, nid nepell o’r Promenade, y siopau a’r cyfleusterau amrywiol, mae’r Ganolfan o fewn cyrraedd hwylus ar droed i’r orsaf drenau a’r ganolfan fwsiau ac i’r meysydd parcio cyfagos.


Agorwyd y Ganolfan, sydd yn addasiad modern o hen fans a festri eglwys, yn 2008. Ceir yma nifer o ofodau, gan gynnwys ystafell theatr aml bwrpas, stiwdio, oriel braf ac ystafell gyfarfod. At hyn, mae yma ystafell werdd / cegin a chyntedd.


Mae’r adeilad yn caniatau mynediad i’r anabl ac mae yma lifft i bob llawr.


Mae sawl un o’r gofodau hyn yn rhai hyblyg eu defnydd a gellir cynnal sawl digwyddiad, neu agweddau amrywiol o’r un digwyddiad, yn yr adeilad ar yr un pryd. Yn wir, mae’n leoliad addas iawn ar gyfer cynnal digwyddiadau aml haenog – mae yma ddigon o ofodau i ganiatau preifatrwydd ond mae’n ddigon bychan i deimlo’n gartrefol. O ddefnyddio’r hollol ofodau gyda’i gilydd gellir cynnal digwyddiad sydd yn addas ar gyfer 100 o bobol. Mae’r gofodau unigol yn addas i niferoedd o rhwng 5 a 60 o bobol.


Mae staff Arad Goch yn enwog am eu hynawsedd a’u cyfeillgarwch a cheir yma groeso cynnes bob amser.


Mae’r Ganolfan ar gael i’w llogi 7 diwrnod yr wythnos a gellir trefnu arlwyo gan wasanaethwyr lleol.
Mae’r graddfeydd llogi yn gystadleuol iawn. Cynigir gostyngiadau i ddefnyddwyr newydd ac i gwsmeriaid selog.


Am fanylion pellach cysylltwch â Nia Wyn Evans ar 01970 617998 .(JavaScript must be enabled to view this email address)Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan