Dyddiadau Agor Drysau 2019


19/03/2018Wythnos diwethaf, cyhoeddodd Cwmni Theatr Arad Goch dyddiadau ar gyfer yr Ŵyl Agor Drysau nesaf, sef 18-22 Mawrth 2019.


Mae’r ŵyl rhyngwladol yma’n denu cwmnïoedd theatr ledled y byd i Aberystwyth, ar gyfer gwledd o gynyrchiadau newydd a chyfoes i blant a phobl ifanc. Yn y gorffennol, bu’r ŵyl yn cael ei gynnal pob yn ail flwyddyn, ond cafodd yr ŵyl brêc yn diweddar, er mwyn i’r cwmni llwyfannu Gŵyl Hen Linell Bell llynedd. Cynhaliwyd yr Ŵyl Agor Drysau ddiwethaf yn 2014.


Bwriad yr Ŵyl yw rhoi cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd Cymru i brofi rhai o’r goreuon ymhlith y celfyddydau perfformio rhyngwladol, yn ogystal â rhoi cyfle i ymwelwyr o dramor i brofi cyfoeth celfyddydau perfformio Cymru. Bydd rhaglen swmpus yr ŵyl yn cynnwys cynyrchiadau o wledydd ar draws y byd, cynyrchiadau newydd, cyffrous gan gwmnïoedd o Gymru, perfformiadau yn yr awyr agored, prosiectau newydd a chyflwyniadau diddorol.


Bydd mwy o wybodaeth am Agor Drysau 2019 yn cael eu rhyddhau yn fuan, cadwch lygad ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Arad Goch. @AradGoch.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Arad Goch ar 01970617998, .(JavaScript must be enabled to view this email address).


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan