Swyddi ar gael


5/4/17Cwmni Theatr Arad Goch – Swydd Cyfarwyddwr Cyswllt / Cyfarwyddwr Cynorthwyol a Swydd Ymchwilydd Nawdd


Mae Cwmni Theatr Arad Goch, un o brif gwmnïau theatr Cymru sydd yn creu ac yn cyflwyno gwaith theatr broffesiynol i gynulleidfaoedd ifanc, am benodi 2 aelod newydd i’r staff:


Cyfarwyddwr Cyswllt / Cyfarwyddwr Cynorthwyol (0.5 - 0.7 i’w drafod): Bydd y person a benodir yn dod â llais, arbenigeddau a syniadau newydd at waith y cwmni ac yn cyfrannu at ei ddatblygiad. Cytundeb dwy flynedd fydd hwn i gychwyn.
Cyflog: i’w drafod


Ymchwilydd Nawdd (0.2 – 0.3): Mae’r swydd hon yn ymwneud ag ymchwilio ffynonellau nawdd o gyfeiriadau newydd a nawdd amgen ar gyfer rhaglen waith y cwmni.
Cyflog: £15600 - £23200 pro rata, gan ddibynnu ar brofiad.


Cysyllter â Nia Wyn Evans am fwy o wybodaeth. Croesawir ymholiadau cychwynnol dros y ffôn.


Dyddiad cau: 28ain o Ebrill 2017
Dylid anfon ceisiadau ar ffurf C.V. a datganiad byr o’ch diddordeb yn y gwaith a’ch rhesymau dros ymgeisio at:

Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN Cymru
ffôn: 01970.617998
www.aradgoch.org


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan