GWAHODDIAD I DENDRO


13/12/16ADDASIADAU I GANOLFAN ARAD GOCH – STRYD Y BADDON, ABERYSTWYTH.


GWAHODDIAD I DENDRO ASTUDIAETH DICHONOLRWYDD.


Gwahoddwn dendrau


(1) gan benseiri neu gan gynllunwyr pensaernïol (byddwn yn ffafrio tendrau sydd yn cyfuno gwaith ac arbenigedd pensaer/penseiri a syniadau artist/artistiaid gweledol);


(2) gan ymgynghorwyr busnes ar gyfer astudiaeth ddichonolrwydd i addasu Canolfan Arad Goch.


Bydd yr astudiaeth ddichonolrwydd yn sail i gynlluniau a cheisiadau ariannol ar gyfer prosiect cyfalaf i wneud yr addasiadau a newidiadau pellach i’r ganolfan.


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Nia - .(JavaScript must be enabled to view this email address) / 01970617998


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan