Gwyl Haf somewhereto_


01.07.14GOFOD CYHOEDDUS I FFOCYSU AR DDONIAU A THALENTAU POBL IFANC CYMRU!

Mae Arad Goch yn un o bartneriaid rhanbarthol somewhereto_ sef ymgyrch Brydeinig sy'n canfod gofod i bobl ifanc rhwng 16 - 25 i wneud yr hyn mae nhw'n caru gwneud. Mae'r ymgyrch yn cael ei ariannu trwy Gronfa'r Loteri Fawr.

Yn 2013 roedd Arad Goch yn rhan o ymgyrch cyntaf erioed somehwereto_ sef somewhereto_ re:store. Ffocws yr ymgyrch hon oedd canfod gofod i bobl ifanc ar y stryd fawr, gan adfywio'r siopau gwag led led Prydain.

Roedd ymgyrch Arad Goch trwy somewhereto_ re:store yn un o'r rhai mwyaf llwyddiannus ym Mhrydain, gyda 300 o bobl ifanc yn defnyddio'r wasaneth yng ngorllewin Cymru. O ganlyniad i lwyddiant Arad Goch penderfynwyd symud prif ofod somewhereto_ Cymru i Aberystwyth ar gyfer yr ymgyrch newydd, Haf somewhereto_ yn 2014.

Beth sy'n wahanol eleni? Ffocws eleni yw rhoi llwyfan i bobl ifanc i rannu eu doniau a'i talentau o fewn y gofod am ddim, gan sicrhau bod y cyhoedd yn cael y cyfle i ryfeddu ar sgiliau pobl ifanc yr ardal. Bydd yr ymgyrch yn helpu i ganfod gofod, ond hefyd yn helpu'r bobl ifanc i ddenu cwsmeriaid ac yn helpu i'w mentora wrth iddyn nhw ddatblygu eu cynnyrch a'i prosiectau.

"Mae'r gofod yn Aberystwyth, sef yr hen siop flodau 'Columbines' mewn lleoliad delfrydol. Mae'n ofod hardd gyda ffenestri mawr ar y ddwy ochr ac mae'r cyhoedd yn cerdded heibio'r gofod wrth fynd lawr i'r traeth. Mae'n gyfle cyffrous i bobl ifanc ac mae'n fraint ifi fod yn rhan o'r prosiect"
Bethan Ruth Roberts, Rheolwraig Ifanc y Siop


Mae nifer o bobl ifanc eisioes yn awyddus i gymerys rhan gan gynnwys yr artist Ursula Hart sy'n creu ac arddangos ei gwaith cef yn ystod y lawnsiad ar y 10fed o Orffennaf, y DJ Gwion Llyr, yn ogystal a nifer o gerddorion, ffotograffwyr a chynhyrchwyr ffilm ifanc.

"Mae yna raglen llawn o ddigwyddiadau wedi eu trefnu er mwyn cynnig sesiynnau hyfforddiant a mentora i'r bobl ifanc ac ryden ni'n gobeithio cynnig sesiynnau hyfforddiant i entrepreneurs ifanc trwy gysylltiadau brwdfrydig iawn yng Nghanolfan Menter a Busnes Aberystwyth" Heddwen Pugh-Evans Rheolwr dros dro somewhereto_ Arad Goch.

I glywed am y datblygiadau diweddaraf ewch i @somewhereto_WLS neu ffoniwch y tim yma yn Arad Goch ar 01970617998

*Cofiwch bod yr enwog Mr Phormula, Ed Holden yn y siop rhwng 2 - 4 ar yr 22ain o Orffennaf yn rhedeg gweithdy bit bocsio a rapio!


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan