Hola!


30.6.15Cynhyrchiad pwerus gan Mari Rhian Owen am obeithion, ofnau ac anturiaethau’r Cymry a hwyliodd i Batagonia i greu bywyd newydd 150 mlynedd yn ôl.

Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion yn yr hydref, ynghyd â sioeau cyhoeddus mewn 4 canolfan rhwng 9 a 24 mis Hydref –

9ed Y Ganolfan, Nefyn 19.00 Ffon 01758 721313
16eg Neuadd y Dref, Llangefni 18.30 Ffon 01248 725700
18ed Chapter, Caerdydd 11.00/14.00 Ffon 02920 304400
24ain Neuadd y Dref, Dinbych 14.00/19.00 Ffon 01745 812822

Cynhelir y perfformadau cyhoeddus hyn yn y Gymraeg ac meant yn addas i blant 7-11 oed a theuluoedd


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan