Oes Rhaid I Mi Ddeffro? ar daith!


8/6/17Rhwng Mehefin y 7fed a Gorffennaf y 10fed fe fyddwn ni’n teithio ein sioe i blant ifanc (2-8) Oes Rhaid I Mi Ddeffro o gwmpas theatrau Cymru.


“Ro’n i’n wên o glust i glust am dri chwarter awr wrth wylio Oes Rhaid i Mi Ddeffro? Mae’r cynhyrchiad newydd hwn yn cynnig ‘cwtsh’ i’r galon, a lle i’r enaid gael llawenydd.”
– Lowri Cooke


Cerddoriaeth, dawns, hedfan, breuddwydion, byd hudol lle mae hosanau yn troi’n frecwast… a lot fawr o hwyl! Mae Oes Rhaid i Mi Ddeffro yn gynhyrchiad rhyngweithiol i blant ifanc a’u teuluoedd sy’n wledd i ddychymyg y gwylwyr!


Mae’r gynulleidfa yn cael cyfle i adeiladu a chreu eu straeon eu hunain mewn perfformiad sy’n cyffwrdd â themâu megis rhannu, creu a ffrindiau. Ymunwch â ni ym myd breuddwydiol y cynhyrchiad gan Gwmni Theatr Arad Goch a thorrodd tir newydd ym maes theatr i blant yng Nghymru trwy gyfuno coreograffi cyfoes Eddie Ladd a cherddoriaeth gwerin o’r 18fed ganrif.


Teithiodd Oes Rhaid I Mi Ddeffro? o gwmpas rhai ysgolion cynradd yng Ngheredigion, Sir Gar a Sir Penfro nol yn Ionawr 2016. Taith fer oedd hi, ac ers hynny mae’r cynhyrchiad wedi cael ei berfformio mewn gwyliau theatr yn Ewrop, ac hefyd wedi cael enwebiad ar gyfer y cynhyrchiad gorau i blant a phobl ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru.


Felly er bod Oes Rhaid I MI Ddeffro? wedi cael ei berfformio nifer o weithiau ym Mhrydain a thu hwnt, dyma bydd taith gyhoeddus gyntaf y cynhyrchiad yng Nghymru. Mae’r taith gyfan isod, ac am fwy o wybodaeth, cysylltwch â .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu ffoniwch 01970 617998.


Canolfan Arad Goch - 01970 617998 7.6.17 13:30 (C) 8.6.17 13:30 (C)


Neuadd Ogwen - 01248 208485 12.6.17 10:00 (C) 13:00 (C) 13.6.17 10:00 (C) 13:00 (C)


Galeri Caernarfon - 01286 685222 16.6.17 10:30 (C) 13:30 (C) 17.6.17 10:30 (C)


Canolfan Banw - 01938 820226 19.6.17 10:30 (C) 13:30 (C) 20.6.17 10:30 (C)


Theatr Clwyd - 01352 701521 21.6.17 11:00 (C) 13:30 (E) 16:30 (C)


Theatr Stiwt - 01978 841300 22.6.17 10:00 (C) 13:00 (C) 23.6.17 10:00 (E) 13.00 (E)


Theatr Brycheiniog - 01874 611622 26.6.17 11:00 (E) 13:30 (E) 27.6.17 11:00 (E) 13:30 (C)


Theatr Mwldan - 01239 621200 28.6.17 10:30 (C) 13:30 (C) 29.6.17 10:30 (C) 13:30 (C)


Neuadd Dwyfor - 01758 704088 30.6.17 11:00 (C) 13:30 (C) 1.7.17 11:00 (C)


Theatr Felinfach - 01570 470697 3.7.17 10:30 (C) 13:30 (C) 4.7.17 10:30 (C) 13:30 (C)


Theatr Torch - 01646 695267 5/7/17 11:00 (C) 13:30 (E+W)


Canolfan Mileniwm Cymru/ Wales Millenium Centre - 029 2063 6464 7.7.17 10:00 (E) 13:30 (C) 8.7.17 10:00 (C) 13:30 (E)


The Hafren - 01686 614555 10/7/17 10:30 (C) 13:30 (E)


(C) - Perfformiad Cymraeg (E) - English Performance (E+W) English with some Welsh


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan