Arad Goch a somewhereto_ re:store


18.07.13Nol yn mis Ionawr cafodd Arad Goch a Promo Cymru eu dewis fel partneriaid datblygu rhanbarthol i'r ymgyrch genedlaethol somewhereto_ sef ymgyrch sy'n canfod gofod i bobl ifanc i wneud yr hyn mae nhw'n ei garu. Mae'r gofod yn cael ei ddarparu am ddim i bobl ifanc rhwng 16 - 25 a'r gobaith yw y bydd y bobl ifanc yn adfywio siopau gwag a gofodau sydd ddim yn cael eu defnyddio.

Simon Lovatt yw Swyddog Datblygu Rhanbarthol Arad Goch, ac mae Simon eisioes wedi canfod gofod i 86 o bobl ifanc ar hyd a lled Ceredigion, ac wedi cydweithio gyda'r bobl ifanc i sicrhau bod eu prosiectau'n dod yn fyw yn y gofod dan sylw.

Rydw i wedi helpu nifer o fandiau i ganfod gofod i recordio caneuon, bues i'n helpu myfyrwyr o'r Brifysgol i ganfod gofod ar gyfer prosiect dawns ac ar gyfer cynhyrchiad aml blatfform gyda chynulledifa fyw. Rydw i hefyd wedi helpu criw i ganfod gofod yn yr Old Town Festival yng Nghaerfyrddin gan helpu'r criw hynny i reoli un o'r llwyfannau perfformio. Does dim ffiniau o ran y math o ofod a phrosiectau y gallwn ni ei drefnu a chydlynnu a


Yn ystod gwyliau'r haf bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn cydweithio gyda’r ymgyrch genedlaethol somewhereto_ ar brosiect somewhereto_ re:store, prosiect sy’n ail agor siopau gwag ar y stryd fawr i ddarparu gofod i bobl ifanc i ddatblygu prosiectau a syniadau eu hunain. Mae’r gofod ar gael iddynt yn rhad ac am ddim.

Bydd tri gofod yn cael ei agor yng Nghymru, hen siop Andy’s Records yn Aberystwyth a’r Shire Hall yn Aberteifi a fydd yn cael eu rheoli’n bannaf gan Arad Goch, a hen siop ar 11 Heol Fawr Caerdydd, hwn fydd y prif ofod yng Nghymru a bydd yn cael ei reoli ar y cyd gan somewhereto_ Cymru, sef Arad Goch a Promo Cymru. Bydd y tri lleoliad yn agor ar y 1af o Awst, 2013 gyda lawnsiad arbennig yn y siop yng Nghaerdydd o 16:00 - 18:00.

Dwed Simon Lovatt, Partner Datblygu Rhanbarthol somewhereto_ Arad Goch “Rydym yn gyffrous iawn am somewhereto_ re:store, bydd yn sicrhau bod pobl ifanc yn cael gofod i greu a datblygu syniadau dros wyliau’r haf. Y bobl ifanc fydd yn gyfrifol am raglenni a staffio’r gofod. Rydym eisioes wedi derbyn galwadau gan unigolion sydd eisiau trefnu arddangosfeydd celf, gweithdai cerddoriaeth, gigs, prosiectau ffilm a gwaith digidol”

Sut allwch chi gymeryd rhan? Os ydych chi rhwng 16 – 25 ac eisiau gofod i ddatblygu a dod a’ch syniadau creadigol neu fusnesau yn fyw, neu os ydych chi’n berchennog gofod sydd eisiau rhannu eich gofod gwag er mwyn helpu bobl ifanc yn eich cymuned, rydym eisiau clywed mwy ganddoch CHI!

Sut i gysylltu?

Ebost – .(JavaScript must be enabled to view this email address), neu 01970 617 998

Mae gan Arad Goch 25 mlynedd o brofiad o gydweithio gyda pobl ifanc dros Gymru gyfan ar brosiectau aml blatfform, mae’r cwmni’n falch iawn eu bod nhw wedi cael eu dewis i fod yn un o’r Partneriaid Datblygu Rhanbarthol ar somewhereto_ Cymru

Meddai Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch; “Rydym yn gyffrous tu hwnt i gael bod yn rhan o somewhere_to gan ei fod yn berthnasol iawn i waith y cwmni. Mae’n gret i gael cydweithio gyda sefydliad cenedlaethol ar brosiect uchel ei broffil, ac i gael y cyfle i rannu ein arbenigedd er mwyn darparu cyfleodd pellach I bobl ifanc Cymru”.

Mae somewhereto_ Cymru yn bartneriaeth rhwng Arad Goch a Promo Cymru, y ddau yn cydweithio er mwyn sicrhau bod pobl ifanc ar hyd a lled Cymru yn cael mynediad i ofod ac i hybu entrepreneurs ifanc. Yn ogystal â darparu’r bobl ifanc gyda gofod, mae somewhereto_ yn darparu cysylltiadau, cyngor a chefnogaeth i’r bobl ifanc er mwyn sicrhau bod eu syniadau a’i prosiectau yn llwyddo.

Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Gronfa'r Loteri Fawr (BIG), mae nhw wedi buddsoddi £7m yn y prosiect er mwyn ymestyn y prosiect dros y 4 mlynnedd nesaf. Mae Nesta wedi buddosddi £50,000 yn y cynllun er mwyn ehangu ei ddarpariaeth ar lein. Livity ar y cyd gyda YouTube sy'n gyfrifol am ddarparu a rheoli'r prosiect yn ganolog, mae Livity yn bodoli er mwyn darparu cyfleoedd aml gyfrwng i bobl ifanc ac i ddarparu gwasanaethau sy'n helpu busnesau a'r gymuned leol.

Dilynnwch ni ar @somewhereto_wls

Am wybodaeth bellach ewch i
www.somewhereto.com/restore
@somewhereto_ #highstreetheist
www.facebook.com/somewhereto

NOTES TO EDITOR
Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan