Swydd Newydd - Swyddog Marchnata


24/5/19Swyddog Marchnata
(20 awr y wythnos)
(dyddiad cau 14/6/19)


Graddfa Cyflog: £20,376 pro rata


Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi Swyddog Marchnata i ymuno a Chwmni Theatr Arad Goch ar adeg gyffrous yn hanes y cwmni. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo gyda gwaith marchnata y cwmni a marchnata gweithgareddau’r Ganolfan.


Os am fanylion pellach – ebostiwch: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Neu cysylltwch ag - Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN.
Ffôn :01970 617998


Elusen Cofrestredig: 702506
Anela Arad Goch at fod yn gyflogwr cyfle cyfartal.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan