Llawer o wynebau newydd!


19/2/16Llawer o wynebau newydd!


Mae’r ganolfan yn llawn! Dydd llun, (15fed o Fawrth) fe wnaethom ni groesawu 11 actor ifanc, sawl cerddorion ac aelodau o dîm gynhyrchu ar ben hynny hefyd. Beth yw’r rheswm am hyn i gyd? Wel, mae ymarferion CYSGU’N BRYSUR wedi cychwyn- cynhyrchiad mwyaf Arad Goch am 2016 hyd yn hyn!


Cafodd staff Arad Goch wythnos cymharol dawel wythnos diwethaf, gan fod llawer o’r tîm i ffwrdd yn Ffrainc, a doedd paratoadau Cysgu’n Brysur heb gychwyn yn iawn eto. Ond roedd dydd Llun wythnos yma yn wrthwyneb llwyr i hyn. Roedd y ganolfan yn bownsio gydag egni, ac roedd sŵn canu arbennig yn llenwi’r adeilad. Mae’r actorion i gyd yn dod o gefndiroedd gwahanol, a llawer wedi graddio o brifysgol yn ddiweddar. Felly mae yna deimlad o gyffro egnïol ar draws yr adeilad i gyd wrth i bawb ddod i adnabod ei gilydd a chyd-weithio ar brosiect cyffrous iawn.


Ar ben hyn, mae gan y cwmni swyddog marchnata newydd. Fe gychwynnodd Carwyn Blayney ddydd Iau diwethaf (11eg o Fawrth) ac erbyn nawr, mae’n brysur gyda gwaith hyrwyddo Cysgu’n Brysur. Fe wnaeth Carwyn orffen ei radd M.A. ym mhrifysgol Aberystwyth ym mis Hydref, gradd mewn Cyfryngau Creadigol Ymarferol. Dyma ei swydd llawn amser cyntaf, ac am ffordd o ddysgu’r awenau- cael ei daflu mewn i’r pen dwfn gyda mis prysur iawn yng nghanolfan Arad Goch!


Dim ond ychydig dros bythefnos o ymarfer sydd ar ôl nawr, ac am fwy o wybodaeth am y sioe, a hefyd mewnwelediad i’r ymarferion -ewch i wefan y sioe;


www.cysgunbrysur.cymru


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan