Swydd Dros Dro Gydag Arad Goch


29/3//2018Mae Cwmni Theatr Arad Goch, un o brif gwmnïau theatr Cymru sydd yn creu ac yn cyflwyno gwaith theatr broffesiynol i gynulleidfaoedd ifanc, am benodi aelod newydd i’r staff:


CYNORTHWY-YDD MARCHNATA – DROS DRO
Cyn gynted â phosib ym mis Ebrill 2018 am gyfnod o 6 wythnos
(swydd dros dro; 20 awr yr wythnos; Dyddiau gwaith – i’w drafod)


Dyma gyfle gwych i weithio gydag un o’r cwmnïau cynhyrchu prysuraf yng Nghymru.


Bydd y Cynorthwy-ydd Marchnata yn atebol i’r Rheolwr Marchnata ac yn ei gynorthwyo gyda gofynion marchnata y cwmni.


Bydd disgwyl i’r person a benodir fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, meddu ar sgiliau cyfathrebu a sgiliau TG da, gallu i ysgrifennu cynnwys deinamig a chyffrous yn y Gymraeg a’r Saesneg. Lleolir y swydd yn Aberystwyth.

Cyflog: £19715 pro rata


Cysyllter â Carwyn Blayney am fwy o wybodaeth. Croesawir ymholiadau cychwynnol dros y ffôn.
Dyddiad cau: 10fed o Ebrill 2018
Dylid anfon ceisiadau ar ffurf C.V. a datganiad byr o’ch diddordeb yn y gwaith a’ch rhesymau dros ymgeisio at:


Carwyn Blayney
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN Cymru
ffôn: 01970 617998
www.aradgoch.org

 


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan