Cerrig yn Slic


26/9/18Rydym yn falch iawn y bod ein sioe ‘Cerrig yn Slic’ yn mynd ar daith eto dros fisoedd yr Hydref. Wedi i’r sioe orffen mynd o amgylch ysgolion Ceredigion a Sir Gar, bydd yn mynd i ŵyl ym Mallorca a bydd y sioe yn cael ei berfformio mewn Catalaneg. Ar ôl yr ŵyl, bydd y cast yn dychwelyd yn ôl i Gymru i berfformio mewn dros wyth o theatrau ledled Nghymru.


Y daith theatrau
29/10 - The Welfare, Ystradgynlais - 11:00 (E), 14:00 (C)
5/11 Theatr Brycheiniog, Aberhonddu - 10:00 (E), 13:00 (C)
6/11 Canolfan Gartholwg, Pontypridd - 10:00 (C), 13:00 (C)
8/11 The Riverfront, Casnewydd - 10:00 (C), 13:00 (E)
12/11 Canolfan y Celfyddydau MEMO, Y Barri - 10:00 (E), 13:00 (C)
14/11 CellB, Blaenau Ffestiniog - 10:00 (C), 13:00 (C)
23/11 Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Abertawe - 13:00 (C), 16:30 (C)


Mae’r sioe ar gyfer oedrannau 3-8 ac yn berfformiad ble mae’r gynulleidfa yn gallu rhyngweithio a chymryd rhan gyda’r cymeriadau. Mae’r sioe yn defnyddio gwrthrychau naturiol - cerrig a thywod - fel rhan bwysig o adrodd y stori. Bydd y sioe yn canolbwyntio ar themâu am gyfeillgarwch, siom, unigrwydd, dyfeisio gemau newydd, a bod yn greadigol.


I gael tocynnau, cysylltwch a’r thatrau yn uniongyrchol, neu am fwy o wybodaeth, ffoniwch Arad Goch ar 01970617998.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan