YN CHWILIO AM AELODAU NEWYDD I FWRDD RHEOLI ARAD GOCH


02/02/2018YN CHWILIO AM AELODAU NEWYDD I FWRDD RHEOLI ARAD GOCH


Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn awyddus i benodi aelodau newydd i Fwrdd Rheoli y cwmni. Rydym yn chwilio am unigolion ymroddgar a brwdfrydig sydd ag arbenigedd yn benodol mewn un o’r meysydd canlynol:  drama, theatr, addysg, marchnata a chyfathrebu, polisïau sy’n ymwneud â phobl ifanc, busnes neu godi nawdd.


Dyma gyfle i lywio a chefnogi gwaith y cwmni arobryn hwn ar drothwy dathliadau ei benblwydd yn 30 oed.


Nid yw aelodau’r Bwrdd yn derbyn tâl am eu gwasanaeth, ond ad-delir costau teithio a chynhaliaeth rhesymol. Cynhelir o leiaf bedwar cyfarfod o’r Bwrdd bob blwyddyn ynghyd â rhai cyfarfodydd o’r is-bwyllgorau. Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yng nghartef y cwmni yn Aberystwyth. 


Dylid gwneud cais drwy lythyr/ebost, yn nodi eich profiad a’ch cymwysterau, i’w dderbyn erbyn 6ed o Ebrill 2018. Os am sgwrs anffurfiol, cysylltwch a Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch, ar 01970 617998 neu .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan