Cynyrchiadau i ddod yn 2015


12.8.15MWNCI AR DAN / BURNING MONKEY

14 Medi – 16 Hydref

Drama gyfoes bwerus gan Sera Moore Williams am ryfel, trais, teuluoedd sydd wedi gwahanu a chyfrifoldebau.
Perfformiadau mewn ysgolion
Addas ar gyfer plant blwyddyn 9 i fyny
Cast: Aaron Davies, Owain Llŷr Edwards, Rhianna Loren


HOLA!

29 Medi – 4 Rhagfyr

Stori anhygoel y Cymry anturus a ymfudodd i Batagonia 150 mlynedd yn ol .
Taith Ysgolion a pherfformiadau cyhoeddus.
Addas i blant 7-11 oed a theuluoedd
Cast : Ffion Wyn Bowen, Sion Emyr, Chris Kinanhan


SXTO

2 Tachwedd – 11 Rhagfyr

Cynhyrchiad heriol ar gyfer pobol ifanc 13+ am effaith gyrru delweddau rhywiol eu naws ar ffonau symudol
Perfformiadau mewn ysgolion

 


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan