FfotoAber 2014


23.10.14Dewch i fwnyhau gwaith ffotograffiaeth plant a phobl ifanc Ceredigion

Ar y 23ain o Hydref bydd y plant a phobl ifanc sydd wedi cystadlu yng nghystadleuaeth FfotoAber 2014 yn cael clywed pwy sydd wedi dod i’r brig eleni! Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yng nghanol yr arddangosfa ffotograffiaeth yng Nghanolfan Arad Goch.

Y thema ar gyfer y gystadleuaeth oedd tyfu a ffynnu, ac eleni fel bob blwyddyn arall roedd y beirniaid wedi rhyfeddu at safon gwaith ffotograffiaeth pobl ifanc Ceredigion.

“Dyma’r tro cyntaf ifi fod yn rhan o’r panel beirniadu.  Fel un sy’n gwybod beth yw pwer a dylanwad ffotograffiaeth yn rhinwedd fy swydd fel Swyddog Marchnata Arad Goch, cefais fwynhad mawr wrth weld bod nifer o’r lluniau yn y gystadleuaeth eleni yn adrodd stori, yn gwneud ifi feddwl a chwestiynnu. Dyma beth sy’n gwneud llun da yn fy marn i” Heulwen Davies.

O’r 24ain o Hydref nes diwedd Tachwedd bydd yr arddangosfa o enillwyr y categori plant cynradd ac uwchradd, yn ogystal a nifer o luniau eraill sydd wedi tynnu sylw’r beirniaid, yn cael eu harddangos yng Nghanolfan Arad Goch. Bydd yr arddangosfa ar agor o 9 - 5, Dydd Llun - Gwener gyda mynediad am ddim i bawb sy’n dymuno gweld y gwaith.

Am fanylion pellach ewchi’r wefan www.ffotoaber.com


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan