Rwtsh Ratsh Rala Rwdins


28/2/19Cynhyrchiad cyntaf Arad Goch erioed, Rwtsh Ratsh Rala Rwdins, yn mynd ar daith unwaith eto, ac mae’n daith enfawr!


Mae Rala Rwdins yn dychwelyd i lwyfannau Cymru! Rwtsh Ratsh Rala Rwdins oedd y cynhyrchiad cyntaf i Arad Goch ei greu yn 1989, ac i ddathlu pen-blwydd Arad Goch yn 30 byddwn ni’n teithio’r sioe unwaith eto! Ymunwch â’r antur yn nghwmni ein ffrindiau o wlad y Rwla. Cawn glywed helyntion Rwdlan, Y Dewin Dwl a’r Llipryn Llwyd wrth iddynt geisio darganfod cyfrinach fawr y Dewin Dwl, heb anghofio triciau slei‘r hen Strempan. Wedi ei hysgrifennu gan Angharad Tomos a’i chyfarwyddo gan Jeremy Turner. I blant 3-8 oed a’u teuluoedd.


Bydd Rwtsh Ratsh Rala Rwdins yn teithio i 19 o theatrau ledled Cymru rhwng 21/5/19 a 27/7/19 gan gynnwys perfformiadau ym mhenwythnos Teuluol Theatr Clwyd – y tro cyntaf i’r cwmni fod yn rhan ohono.


Y daith:


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth - 01970 623232 21/5/19 (13:00) 22/5/19 (10:00, 13:00)


Theatr Borough, Y Fenni - 01873 850805 24/5/19 (10:00)


Theatr Stiwt, Rhosllanerchrugog - 01978 841300 4/6/19 (13:00) 5/6/19 (10:00)


Galeri, Caernarfon - 01286 685222 6/6/19 (13:00) 7/6/19 (10:00, 13:00) 8/6/19 (11:00, 14:00)


Canolfan Gartholwg, Pontypridd - 01443 570075 11/6/19 (10:00, 13:00) 12/6/19 (10:00)


Theatr Mwldan, Aberteifi - 01239 621200 13/6/19 (13:00) 14/6/19 (10:00)


Pafiliwn Rhyl - 01745 330000 17/6/19 (10:00)


Pontio, Bangor - 01248 382828 18/6/19 (10:00, 13:00) 19/6/19 (10:00)


Neuadd Dwyfor, Pwllheli - 01758 704088 20/6/19 (13:00) 21/6/19 (10:00,13:00)


Theatr Felinfach - 01570 470697 24/6/19 (13:00) 25/6/19 (10:00)


Theatr Brycheiniog, Aberhonddu - 01874 611622 26/6/19 (10:00)


The Hafren, Y Drenewydd - 01686 614555 28/6/19 (10:00)


Y Lyric, Caerfyrddin - 0345 226 3510 1/7/19 (13:00) 2/7/19 (10:00)


Ffwrnes, Llanelli - 0345 226 3510 3/7/19 (10:00)


Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe - 01792 863722 4/7/19 (10:00)


Glan yr Afon - The Riverfront, Casnewydd - 01633 656757 9/7/19 (13:00)


Theatr y Sherman, Caerdydd - 029 2064 6900 11/7/19 (11:00)


Canolfan y Celfyddydau MEMO, Y Barri - 01446 738622 12/7/19 (10:15)


Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug - 01352 701521 Gwyl Gelfyddydol i’r Teulu / Family Arts Festival 2019 26/7/19 (11:45, 14:45) 27/7/19 (11:15, 13:45)


Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst - 10/8/19 (12:00 14:00)

I archebu tocynnau, cysylltwch â’r theatrau yn uniongyrchol. Am fwy o wybodaeth neu am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Arad Goch ar 01970617998 .(JavaScript must be enabled to view this email address).

 


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan