Swyddi


216/6/18Adeg hynnod o gyffrous o’n blaenau!

Gyda Gwyl Agor Drysau 2019 ar y ffordd, mae Arad Goch yn edrych am aelodau newydd o staff! Yn ogystal a’r wyl rhyngwladol yma, yn 2019 bydd Arad Goch yn troi’n 30! Amser cyffrous iawn i fod yn rhan o griw Arad Goch!


Trefnydd a Chynhyrchydd Cynorthwyol x 1 (0.5)


Cyflog : £19,319 - £22,341 y flwyddyn pro rata.


Swyddog Marchnata x 1 (0.5)


Cyflog : £18,563 - £21,586 y flwyddyn pro rata.


Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn chwilio am ddau aelod o staff rhan amser i gynorthwyo gyda threfniadau’r Ŵyl Agor Drysau, yr unig ŵyl ryngwladol broffesiynnol yng Nghymru i bobl ifanc a phlant.

2 x Swydd rhan amser (20 awr y wythnos yn arferol, ond yn llawn amser o fis Chwefror tan ddiwedd y cytundeb).

Gellir ymgeisio am y ddwy swydd a byddwn yn ystyried penodi’r un person i’r ddwy swydd.

Cyfnod penodol: o ganol mis Awst / ddechrau mis Medi 2018 hyd at ddiwedd mis Mawrth / ganol mis Ebrill 2019.


Am fanylion pellach a swydd ddisgrifiad cysylltwch â:
Angharad Lewis;
Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN.
Ffôn / Tel: 01970 617998
e-bost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Dylai ceisiadau fod ar ffurf llythyr cais a C.V. (yn enwi dau ganolwr ac yn cynnwys eu cyfeiriadau, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost).

Dylid danfon ceisiadau erbyn 5pm ar yr 20fed o Orffennaf 2018.

 


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan