TGAU Drama gyda Arad Goch!


8/9/16Cwrs TGAU Drama Arad Goch!


Ar ddydd Iau yr ail ar hugain o fis Medi fe fydd Cwrs Drama TGAU newydd, drwy gyfrwng y Gymraeg, ac o dan arweiniad proffesiynol, yn dechrau yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.


Fe ddysgir y cwrs gan Catrin Mai Davies; mae gan Catrin flynyddoedd o brofiad llwyddiannus fel athrawes drama a chyflwynydd teledu. Yn ogystal, bydd Jeremy Turner a Mari Rhian Owen o Gwmni Theatr Arad Goch (mae gan y ddau ohonynt brofiad hir o actio, cyfarwyddo, sgriptio ac hyfforddi) yn cyfrannu at elfennau ymarferol y cwrs a bydd staff technegol y cwmni yn rhoi arweiniad ym meysydd goleuo a sain.


Fe gynhelir y gweithgareddau yng Nghanolfan Arad Goch. Yno mae theatr ac ystafelloedd ymarfer gydag adnoddau technegol gwych a systemau goleuo a sain digidol a modern. Bydd gan aelodau’r cwrs ddefnydd o gasgliad helaeth y cwmni o wisgoedd, offer a props llwyfan.


Bydd hwn yn gwrs dwy flynedd. Bydd 12 sesiwn/gwers o ddwy awr bob tymor; fe’u cynhelir yn wythnosol ar brynhawn dydd Iau rhwng 4 a 6.


Bydd modd i ddisgyblion ddechrau’r cwrs os ydynt ym Mlwyddyn 9, 10 neu 11.


Y pris am y cwrs bydd £180 y tymor; gallwn drafod telerau gwahanol i ddisgyblion sydd yn derbyn prydiau ysgol am ddim. Fe gofrestrir y disgyblion am yr arholiad allanol yn eu hysgol eu hunain. Bydd clwb drama AGwedd yn parhau fel arfer i ddisgyblion blynyddoedd 7-9.


Os oes gennych ddiddordeb yn y cwrs gofynnir i gysylltu â ni drwy .(JavaScript must be enabled to view this email address) gan nodi TGAU yn y llinell bwnc. Mae croeso i chi ffonio i siarad â Jeremy Turner neu Anne Evans yng nghanolfan Arad Goch os ydych chi am drafod y cwrs - 01970 617998.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan