AGOR DRYSAU 2014 - GWAHODDIAD AM GYNIGION I’R RHAGLEN!


18.07.13


GWAHODDIAD AR GYFER CYNIGION I
AGOR DRYSAU-OPENING DOORS Wales International Festival of Performing Arts for Young Audiences

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn gwahodd cwmnïau ac artistiaid unigol i gyflwyno syniadau am berfformiadau a digwyddiadau ar gyfer yr 8fed AGOR DRYSAU-OPENING DOORS Wales International Festival of Performing Arts for Young Audiences a fydd yn digwydd yn ystod Mawrth 31 – Ebrill 5, 2014.

Cynhelir AGOR DRYSAU-OPENING DOORS bob-yn-ail flwyddyn gan roi cyfle i arddangos cynnyrch o Gymru a thramor; rydyn ni’n gwahodd nifer o hyrwyddwyr a chyfarwyddwyr gwyliau rhyngwladol ac mae llawer o’r perfformiadau a welwyd yn ŵyl wedi cael eu gwahodd i lawer o wledydd eraill.

Yn ogystal mae’r ŵyl yn fan gyfarfod i weithwyr proffesiynol gan roi cyfle i ymarferwyr o Gymru i drafod, rhannu gwaith, rhwydweithio a ffurfio partneriaethau rhyngwladol newydd. Ac wrth gwrs, mae’n gyfle gwych i blant a phobl ifanc Cymru weld rhai o berfformiadau gorau Cymru a’r byd.

Mae manylion yr ŵyl ddiwethaf i’w gweld o hyd ar http://agordrysau-openingdoors.org.uk/
Ni chyfyngir yr ŵyl i waith theatr yn unig: rydyn ni’n chwilio am amrywiaeth o fathau o berfformiadau i gynulleidfaoedd ifanc – o bob math o feysydd, arddulliau a chyfryngau.

Am ragor o wybodaeth am y ffordd y byddwn yn dethol gwaith cysylltwch â .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Dylai cwmnïau ac artistiaid unigol o Gymru anfon cynigion, gyda chymaint o wybodaeth â phosib, erbyn y 30ain o Awst at Jeremy Turner .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan