AM DDIM! Gweithdai perfformio


27.02.14


Ydech chi'n 14 oed neu'n hyn? Oes gyda chi ddiddordeb mewn datblygu sgiliau perfformio?

Mae gweithdai'n cael eu cynnal am ddim ar yr 8fed o Fawrth o 10 - 4 o'r gloch yng Nghanolfan Arad Goch ac ar y 15fed o Fawrth o 10 - 4 yn y Stiwdio berfformio Coleg Ceredigion, Campws Llanbadarn.

Bydd y gweithdai'n cael eu harwain gan gyfarwyddwyr a thiwtoriaid proffesiynol a bydd y gweithdai yn ddwyieithog.

Nifer cyfyngedig o lefydd ac mae'r cyfan AM DDIM!

I gofrestru cysylltwch a 01970 639 730


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan