AMSER TEULU ARAD GOCH 19.10.13


05.10.13


Creu digwyddiadau Cymraeg amrywiol i deuluoedd ar benwythnosau achlysurol yw nod Amser Teulu Canolfan Arad Goch. Mae'r fenter wedi bod yn llwyddiannus iawn hyd yma a nifer o deuluoedd lleol wedi mwynhau perfformiadau a gweithdai aml gyfrwng.

Ar Ddydd Sadwrn y 19eg o Hydref bydd Amser Teulu yn cael ei gynnal ar y cyd gyda'r ymgyrch genedlaethol newydd 'Family Arts Festival' a 'The Big Draw'. Ymgyrch sy'n ceisio darparu mis o ddigwyddiadau celfyddydol i deuluoedd o bob oedran ar hyd a lled Prydain.

Am 12 o'r gloch yng Nghanolfan Arad Goch bydd perfformiad o un o sioeau mwyaf llwyddiannus Cwmni Theatr Arad Goch, sef BLE MAE'R DAIL YN HEDFAN. Sioe rhyngweithiol i blant yw hon, ac yn ystod y perfformiad bydd cyfle i' rhai sy'n dymuno gwneud ymuno mewn gyda'r ddau actor i greu straeon, cymeriadau a phob math o bethau gyda deunydd naturiol megis dail a brigau.

Perfformiwyd y sioe yng Ngŵyl Deulu'r Sherman yng Nghaerdydd ac hefyd yn Kingfestival Rwsia yn Ebrill. Mae'r cwmni wedi derbyn gwahoddiad i berfformio'r sioe yn Tunisia yn Rhagfyr ac mewn gwyliau yn Korea a Siapan yn 2014! Byddwch chi'n sicir yn deallt pam bod hon yn sioe mor llwyddiannus ar ol ichi brofi'r cynhyrchiad. Bydd yn sicir yn ysbrydoli'r plant i dwrio yn yr ardd!

Yn dilyn y perfformiad bydd cacennau a diodydd i bawb ac yna cewch wahoddiad i ymuno â Lea Adams, Artist Preswyl Arad Goch i greu campweithiau celf gyda deunyddiau naturiol. Wedi graddio mewn cwrs Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Aberystwyth mae hi eisioes yn gwneud ei marc ar y byd Celf yma yng Nghymru a gwerthwyd bron pob un o'i darluniau yn ei harddangosfa yma yng Nghanolfan Arad Goch dros yr haf!

TOCYNNAU - £5 I OEDOLION A £3 I BLANT YN CYNNWYS DIODYDD A CHACENNAU! ADDAS I BAWB 2 +


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan