ARAD GOCH AR FAES YR EISTEDDFOD


21.7.15


Bydd cwmni theatr Arad Goch yn cynnal perfformiadau o 2 ddrama ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni.


Ar 2.30 y prynhawn ar DDYDD MAWRTH 4 AWST , cynhelir perfformiad o’r cynhyrchiad ‘OES RHAID I MI DDEFFRO’ yn y CWT DRAMA as FAES YR EISTEDDOFD. Dyma sioe fywiog gyda cherddoriaeth, dawns… ac hedfan, ac fel rhan o’r sioe bydd cyfle i’r gynulleidfa greu lluniau a straeon eu hunain. Mae’r cynhyrchiad yn addas i blant 3-7 oed a theuluoedd.


Ar DDYDD GWENER 7 AWST, yn THEATR MAES ar FAES YR EISETDDFOD cynhelir 2 berfformiad arbennig o ‘LLEUAD YN OLAU’, sef addasiad llwyfan hynod llwyddiannus y cwmni o straeon T.Llew Jones. Gyda thaith y cynhyrchiad newydd ddod i ben dyma gyfle olaf i fwynhau gwledd o hwyl theatrig, gyda cherddoriaeth fyw, ar Ddiwrnod T. Llew ar y maes. Mae’r sioe yn addas ar gyfer plant 6-12 oed a theuluoedd a chynhelir y perfformiadau am 11.30 y bore a 3.30 y prynhawn ar y 7ed.


Mae’r Eisteddfod hefyd yn gyfle i rannu gwybodaeth am ein cynhyrchiadau teithiol rhwng hyn a’r nadolig – ‘Hola!’ (sioe am y Cymry ymfudodd i Batagonia) , ‘Mwnci ar Dân’ a ‘Sxto’ . Hefyd, ein cynhyrchiad mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru ym mis Mawrth 2016, sef ‘ Cysgu’n Brysur’, drama gerddorol gyfoes graddfa fawr.


Bydd aelodau’r cwmni â phresenoldeb ym mhentref drama y Maes gydol yr wythnos i ddarparu gwybodaeth am y cwmni, ein gwaith a’n cynlluniau.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan