Arad Goch ar y ffordd i Oslo!


28.11.13


Bydd Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch, yn teithio i Oslo Dydd Llun nesaf er mwyn mynychu Gwyl Theatr Showbox 2013.
Rhwng Dydd Llun a Dydd Iau bydd Heulwen yn mynychu 17 perfformiad gan gwmniau theatr sy'n arbenigo mewn creu gwaith i gynulleidfaoedd ifanc.

"Dwi'n edrych ymlaen yn arw, bydd hi'n brofiad gwych i weld gwaith theatr o bob cwr o'r byd, a bydd hi'n gyfle i hyrwyddo AGOR DRYSAU, ein Gwyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol ni sy'n cael ei gynnal rhwng 1 - 4 Ebrill 2014. Wedi bod yn rhan o'r tim trefnu yn ystod AGOR DRYSAU 2012 dwi'n gwerthfawrogi'r holl waith paratoi a threfnu sy'n mynd mewn i Wyl fel hyn a bydd hi'n gret i weld sut mae'r cyfan yn dod at ei gilydd mewn gwlad arall"


Dilynwch hynt a helynt taith Heulwen ar dudalen Facebook Arad Goch!

*Bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn perfformio mewn Gwyl yn Tunisia cyn y nadolig! Mwy o fanylion yn fuan!


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan