Arad Goch Ryngwladol


19.10.15


Bydd cwmni theatr Arad Goch â phresenoldeb amlwg ar lwyfannau Ewrob dros y misoedd nesaf.

Ymellach at ymweliad diweddar gan Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig y Cwmni a Gwŷl FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS yn Majorca, i greu cysylltiadau a chwilio am artistiaid a chwmnïau i gyfrannu at Wŷl ‘Agor Drysau’ y Cwmni yn 2017, bydd Arad Goch yn cynnal perfformiadau o’r ddrama BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN yn Festival Guant, Catalunya ar benwythnos cyntaf mis Tachwedd eleni.


Yn y flwyddyn newydd bydd y Cwmni yn ymweld â Ffrainc ar ddau achlysur; y tro cyntaf i gynnal ‘showcase’ mawr yn Epinal ym mis Ionawr. Arad Goch fydd yr unig gwmni o tu allan i Ffrainc a’r cwmni cyntaf o Gymru i fynd i’r farchnad yma ar gyfer theatr i blant a phobl ifanc sy’n cael ei mynychu gan brynwyr a threfnyddion o bob ardal yn Ffrainc. Ym mis Chwefror perfformir yng ngwŷl ‘À pas contés’ yn Dijon.. Ar y ddau achlysur cyflwynir y ddrama BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN eto, yn Saesneg a Ffrangeg. Mae’r actorion y cynhyrchiad arbennig hwn eisoes wedi cyflwyno’r sioe yn Rwseg, Core-eg, Arabeg a Chatalaneg.


Mae Arad Goch hefyd wedi derbyn gwahoddiad i fynd a chynhyrchiad arall (OES RHAID I MI DDEFFRO?) i’r ŵyl uchod ym Majorca yn 2016 a gobeithir trefnu rhagor o berfformiadau yng Nghatalonia a Sbaen tua’r un adeg drwy gydweithio gyda’n cysylltiadau amrywiol yno.


Mae hwn, felly, yn gyfnod prysur a ffrwythlon iawn i’r Cwmni, gyda pherfformiadau yng Nghymru ac ar dir mawr Ewrob. Bydd y perfformiadau dramor yn adeiladu ar yr enw da a’r presenoldeb ryngwladol a grëwyd eisoes gan y Cwmni yn sgil ei berfformiadau disglair a’i bartneriaethu blaengar dros nifer fawr o flynyddoedd.Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan