ARAD GOCH YN CATALONIA


5.2.15


CWMNI THEATR ARAD GOCH YN DYCHWELYD I GATALONIA

Ar yr 18 a 19 o Ebrill bydd yr actores Ffion Wyn Bowen a’r actor Mark Roberts yn dychwelyd i Gatalonia i berfformio ‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’. Wedi perfformio yn Malorca, Catalonia yng ngŵyl ‘Fiet 2014’ yn Hydref 2014, mae Arad Goch yn falch o dderbyn gwahoddiad gan ŵyl ‘La Mostra’, yr ŵyl theatr mwyaf blaenllaw yn Catalonia i berfformio chwech perfformiad Cymraeg a Chatalaneg.

“Mae’n wych i gael y cyfle i ddychwelyd i Catalonia i berfformio’r gwaith i gynulleidfa newydd mewn gŵyl fawr fel ‘La Mostra’. Mae wedi bod yn dipyn o her i fi ddysgu a pherfformio mewn ieithoedd amrywiol, ac mae’n braf cael y cyfle i ail gydio yn y Catalaneg, iaith arall leiafrifol, ar gyfer y perfformiad hwn” Ffion Wyn Bowen

Datblygwyd y cynhyrchiad ‘Ble Mae’r Dail yn Hedfan’ yn 2012, fel rhan o drioleg o berfformiadau rhyngweithiol i blant 3 i 7 oed. Mae Arad Goch wedi bod yn ddigon ffodus i’w pherfformio mewn sawl gwlad gan gynnwys Rwsia, Tunisia a De Korea.

Yn ystod y perfformiad awr o hyd, bydd y gynulleidfa ifanc yn cwrdd â dau gymeriad, Pegi a Deri, merch a bachgen sy’n gymeriadau hollol wahanol – un yn hoffi trefn a thawelwch a’r llall yn hoffi sŵn a blerwch! Mae’r ddau yn rhannu’r un gofod, felly yr her yw dysgu i gyfaddawdu, i rannu, i barchu a cheisio dod yn ffrindiau – themâu y gall plant uniaethu a nhw!

Un o’r prif ffactorau sydd wedi denu sylw ac ysbrydoli trefnydd ‘La Mostra’, fel nifer o’r gwyliau eraill, yw’r elfen rhyngweithiol, rhywbeth sy’n ‘newydd’ ac yn anghyfarwydd i gynulleidfaoedd ifanc yn Ewrop a thu hwnt.

Does dim dwywaith bod Arad Goch a’i waith yn llwyddo i roi Cymru ar y map rhyngwladol. Wrth drefnu ei Gŵyl ei hun; AGOR DRYSAU – OPENING DOORS, Gŵyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i Gynulleidfaoedd Ifanc, mae’r byd yn cael profi safon gwaith theatr o Gymru, ac mae cynulleidfaoedd ifanc Cymru yn cael y cyfle i brofi gwaith theatr o bob cwr o’r byd.

Y tro hwn, bydd Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch yn chwilio am berfformiadau Catalaneg i’w rhaglenni yn AGOR DRYSAU – OPENING DOORS 2017.

“Dros y blynyddoedd mae Arad Goch wedi perfformio mewn nifer o wledydd tramor – ac mae cydweithio gydag artistiaid o ddiwylliannau eraill yn rhan bwysig o waith Arad Goch, wrth roi diwylliant Cymru ar fap byd-eang”.

Mae’n bwysig i nodi bod y buddsoddiad mae Arad Goch yn ei dderbyn gan Gyngor Celfyddydau Cymru er mwyn helpu i greu’r gwaith, bellach yn cynorthwyo’r cwmni i ddenu arian mewn i Gymru, drwy’r ffioedd perfformio a geir wrth weithio tramor.

Mewn hinsawdd economaidd heriol, mae’r diddordeb ymarferol ac ariannol o dramor yng ngwaith y cwmni yn profi bod Arad Goch yn cael ei ystyried fel un o’r cwmnïau mwyaf blaenllaw yn y byd o safbwynt cynhyrchu a pherfformio theatr i gynulleidfaoedd ifanc.

Y flwyddyn nesaf bydd Arad Goch yn ymweld a Mecsico! Hasta manana!


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan