Arad Goch yn Eisteddfod yr Urdd


20.5.15


Bydd Cwmni Theatr Arad Goch â phresenoldeb ar faes Eisteddfod yr Urdd (Caerffili a’r Cylch) eleni rhwng y 1af a’r 6ed o Fehefin.

Gallwch ddod i gyfarfod â rhai o staff y cwmni ac i glywed am ein gwaith a’n cynyrchiadau diweddaraf yn stondin Cwtsh y Dysgwyr, ger y brif fynedfa, unryw bryd yn ystod yr wythnos.

Am 1 o’r gulch a 3 o’r gloch bob prynhawn bydd y Cwmni yn cynnal sesiynnau arbennig i blant, gyda chyfle iddynt greu lluniau fydd i’w gosod ar furlun a greir yn arbennig gan y cwmni ar thema Ymfudo i Patagonia. Am 3 o’r gloch prynhawn Mercher y 3ydd bydd Mari Rhian Owen, awdures y ddrama ‘Hola!’ – cynhyrchiad i’w lwyfannu yn yr Hydref am daith y Cymry i Batagonia 150 mlynedd yn ol – yn cynnal gweithdy arbennig am y cynhyrchiad.

Croeso cynnes i bawb ymuno â ni yn ystod yr wythnos. Edrychwn mlaen at eich gweld.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan