ARAD GOCH YN PERFFORMIO 9 SIOE YN KOREA!


10.7.14
Mae Cwmni Theatr Arad Goch wedi cael gwahoddiad i berfformio yng Ngŵyl Theatr Rhyngwladol ASSITEJ yn Seoul, De Korea ymhen pythefnos. Bydd y Cwmni yn perfformio’r sioe BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN, sioe rhyngweithiol i blant bach a theuluoedd.

“Tra’n perfformio’r sioe yn King Festival Rwsia yn 2013, roedd trefnwyr yr Ŵyl o Korea wedi eu cyfareddu gan ysbryd ag elfen rhyngweithiol y sioe hon a cawsom wahoddiad yn syth bin i fynd draw yno i berfformio. Yn ôl y trefnwyr, dyma’r tro cyntaf y bydd y plant sy’n mynychu’r Ŵyl yn cael profi sioe rhyngweithiol, dwi’n gyffrous i weld beth fydd yr ymateb” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch a Chyfarwyddwr y sioe.

Mae’r sioe yn defnyddio deunydd naturiol; dail, brigau, pren a cherrig i adrodd straeon a chreu cymeriadau. Mae’r sioe yn seiliedig ar ddau gymeriad, merch a bachgen, sy’n hollol wahanol ac felly’n gorfod dysgu i gyfaddawdu, i rannu a byw gyda’i gilydd. Themau sy’n berthnasol i bawb o bob cwr o’r byd.

Ffion Wyn Bowen sy’n chware’r ferch a Mark Roberts sydd newydd gael ei gastio i chwarae rhan y bachgen yn y sioe. Bydd naw perfformiad mewn pump diwrnod.

“Y brif her ifi fydd dysgu’r iaith! Gorfod ifi ddysgu Rwsieg llynedd ac mae’n dipyn o gamp yn enwedig wrth gyfathrebu gyda phlant, ond dwi’n un sy’n mwynhau her. Yn ffodus does dim llawer o sgript yn y sioe” Ffion Wyn Bowen, actores.

Bydd y ddau actor a’r Rheolwr Technegol Rhys Pugh - Evans yn hedfan o Heathrow ar yr 20fed o’r mis ac yna’n dychwelyd ar yr 28ain. Bydd y perfformiadau yn cael eu cynnal mewn Tŷ Opera hardd yng nghanol Seoul. Mae y mwyafrif o’r tocynnau eisioes wedi eu gwerthu!

“Roeddwn i’n ddigon ffodus i fynd i Rwsia llynedd a dyna un o brofiadau gorau fy mywyd, ond dyma’r tro cyntaf ifi fod yn llwyr gyfrifol am daith tramor. Rydw i’n gyffrous ac yn teimlo’n ffodus i gael y cyfle ond bydd tipyn o her o’n blaenau oherwydd does dim modd mynd a’r set i gyd gyda ni, bydd yn rhaid chwilota am ddail a deunyddiau naturiol ar ôl cyrraedd! Dail palmwydd oedd ar y set yn Rwsia, dwi ddim yn siwr beth fydd yn Korea!” Rhys Pugh - Evans.

Mae gan Arad Goch berthynas dda iawn gyda nifer o raglennwyr theatr a chwmniau cynhyrchu o bob cwr o’r byd, a hynny o ganlyniad i drefnu Gŵyl AGOR DRYSAU – Gŵyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol Cymru i gynulleidfaoedd ifanc, sy’n cael ei chynnal yn Aberystwyth a thu hwnt bob dwy flynedd.

“Mae’r Cwmni wedi perfformio mewn nifer o wledydd o ganlyniad i lwyddiant AGOR DRYSAU, o America i Singapore a thu hwnt. Mae’n bwysig inni feddwl am ein gwaith mewn cyd destun rhyngwladol er mwyn datblygu syniadau a phartneriaethau newydd. Mae’n hollbwysig inni arddangos ein gwaith ni i weddill y byd hefyd, mae gyda ni ddiwydiant byrlymus a safonol iawn yng Nghymru, mae pobl bob amser yn canmol ac yn cael eu hysbrydoli gan ein gwaith” Jeremy Turner

Mae Arad Goch yn dathlu 25 mlynedd o gynhyrchu gwaith theatr i blant a phobl ifanc eleni, a does dim dwywaith mai dyma’r flwyddyn fwyaf prysur yn hanes y Cwmni; teithio’n gyson i ysgolion led led Cymru, trefnu a chynnal Gŵyl AGOR DRYSAU yn Ebrill yna’n syth mewn i MORDAITH ANHYGOEL MADOG, cynhyrchiad mwyaf erioed y Cwmni a ddaeth i ben wythnos diwethaf ac yna’n syth i Korea!

“Fydd yna ddim brec ar ôl Korea oherwydd byddwn ni’n mynd yn syth i’r Eisteddfod i berfformio tair sioe ac arwain gweithdai i blant. Wedyn, bydd Ble Mae’r Dail yn Hedfan nol ar daith i Gaerdydd, Llundain, Caernarfon ac yna i Majorca ar gyfer Gŵyl theatr rhyngwladol arall i blant yn Mis Hydref!” Heulwen Davies, Swyddog Marchnata, Cwmni Theatr Arad Goch.

I gadw fyny gyda’r diweddaraf ar y daith i Korea a thu hwnt cadwch lygad ar dudalennau Trydar a Facebook Arad Goch!

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Heulwen Davies ar 01970617998/
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan