Arad Goch yn Rwsia!


08.04.15


Ar yr 17 o Ebrill bydd ein cydweithiwr Simon Lovatt yn hedfan i Wyl Kings Festival yn Novgorod, Rwsia i chwilio am waith ar gyfer Gwyl Agor Drysau 2017!

Llynedd, bu Arad Goch yn perfformio'r sioe 'Ble Mae'r Dail yn Hedfan' yn yr Wyl, ac eleni mae'r cwmni wedi derbyn gwahoddiad i fynychu'r Wyl i chwilio am waith ar gyfer ein Gwyl AGOR DRYSAU - OPENING DOORS 2017.

Mae Simon Lovatt yn gweithio ar ein prosiect Somewhereto_ gyda pobl ifanc, mae Simon hefyd yn gerddor ac wedi bod ar daith gyda nifer o'n cynhyrchiadau;

"Rwy'n edrych ymlaen at fynychu Kings Festival gan nad ydw i wedi cael y cyfle i fod mewn Gwyl Theatr Rhyngwladol o'r blaen - heblaw am Agor Drysau wrth gwrs! Gobeithio byddai'n dod o hyd i waith addas ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc Cymru. Bydd profi'r iaith a'r diwylliant yn agoriad llygaid i rhywun sydd heb deithio llawer tu allan i Brydain!"

Simon Lovatt

I wybod mwy am yr Wyl ewch i'r wefan www.kingfestival.ru/king-festival


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan