Chwefror 2016 - mis prysur Arad Goch


28.1.16


Bydd y mis bach (hirach na’r arfer!) yn adeg prysur iawn i Arad Goch


Ar dechrau’r mis, rhwng yr 8ed a’r 12ed o Chwefror bydd yn cwmni yn cynnal perfformiadau, yn Ffrangeg a Saesneg o’r cynhyrchiad BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN – OU LES FEUILLES VOLENT yng Ngwyl A PAS CONTES yn Dijon Ffrainc. Daw hyn a chyfle bendigedig i gyflwyno cynhyrchiad (a enwebyd yn ddiweddar am wobr) i gynulleidfaoedd newydd mewn gwyl o fri. Cyffrous iawn…


Cyn ac ar ol yr ymweliad â Ffrainc, byddwn yn cynnal perfformiadau o’r fytholwyrdd OES RHAID I MI DDEFFRO mewn ysgolion cynradd yng Ngheredigion, Caerfyrddin a Phenfro. Yr un mor gyffrous…


Ac, ar 15 Chwefror, bydd ymarferion y ddrama gerdd wych CYSGU’N BRYSUR yn cychwyn yn Aberystwyth, gyda’r perfformiadau cyntaf o’r cynhyrchiad yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth ar yr 8ed a’r 9ed o Fawrth. Dyma sioe uchelgeisiol a gwreiddiol iawn. Tu hwnt o gyffrous…


Gan obeithio eich gweld felly yn ne orfllewin Cymru, Ffrainc…neu’n Aberystwyth


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan