Clwb drama blAGur yn cyflwyno Y Campau Amhosib


11.02.14


Dros yr wythnosau diwethaf mae aelodau ein clwb drama blAGur, sef clwb drama wythnosol i blant 6 - 11 oed, wedi bod yn gweithio'n brysur gyda'r arweinydd a'r actores Ffion Wyn Bowen i ddatblygu cynhyrchiad newydd.

'Y CAMPAU AMHOSIB' yw teitl y sioe ac mae'r perfformiad yn seiliedig ar chwedl enwog Culwch ac Olwen.

"Y plant sydd wedi dewis y teitl, wedi cynllunio'r poster ac wedi datblygu rhywfaint ar y cymeriadau. Mae'n bwysig bod plant y clwb drama yn cael y cyfle i berfforio'i gwaith yn gyhoeddus er mwyn magu profiad a hunan hyder. Mae'r ymarferion wedi bod yn llawer iawn o hwyl!"

Cynhelir y ddau berfformiad yma yng Nghanolfan Arad Goch ar Ddydd Sadwrn yr 22ain o Chwefror am 14:00 a 16:30. Mae'r perfformiadau yn y Gymraeg ac yn addas i bob oedran.

I archebu tocynnau ar gyfer y perfformiad ffoniwch Arad Goch ar 01970 617 998. Mae'r tocynnau yn £5 i oedolion, £3 i blant a £2.50 i aelodau o glybiau drama Arad Goch.


Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan